Leermiddelenbeleid in beeld

De ontwikkeling van leermiddelen staat niet stil en lijkt alleen maar te versnellen. Digitale licenties, werken vanuit leerdoelen, differentiëren en adaptieve lesstof. Dit is maar een kleine greep uit de ontwikkelingen van de laatste tijd. Een belangrijk vraagstuk is welke invloed die ontwikkelingen hebben op het leermiddelenbeleid van uw school.

De verschijningsvorm van leermiddelen is een onderdeel van het leermiddelenbeleid. Ook de toepassing, de bekostiging en de flexibiliteit zijn belangrijke onderwerpen om in het beleid te benoemen. Tenslotte bevat een leermiddelenbeleid ook antwoorden op vragen zoals:

 • hoe kan ICT ondersteunend zijn in de lessen,
 • op welke manier wil de school de leerlingen motiveren en activeren,
 • hoe wil de school rekening houden met verschillen tussen leerlingen
 • en hoe wil school de leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden eigen maken?

Het is heel belangrijk een passend leermiddelenbeleid op te stellen en deze continu te actualiseren. Om daarmee onder meer het onderwijsconcept uit te voeren. Onze onderwijsadviseurs zorgen samen met u voor een passend en actueel leermiddelenbeleid en vertalen deze naar de onderwijspraktijk.

Stap 1

Stap 1

Vaststellen van de kaders

A. In kaart brengen van het huidige leermiddelenbeleid
Door een workshop met het management brengen we samen in kaart:

 • Wat de onderwijsvisie en ambities zijn.
 • Wat die onderwijsambities voor de inzet van leermiddelen betekenen.
 • Op welke manier het management wil sturen op een betaalbare inzet van leermiddelen die bij de onderwijsvisie passen.
 • Op welke manier ICT hierbij kan ondersteunen. Wat zijn de ambities ten aanzien van de meerwaarde van ICT.


B. In kaart brengen van de benodigde leermiddelen
Door een workshop met de vakgroepleiders brengen we samen in kaart:

 • Wat de huidige situatie met betrekking tot leermiddelen is. Welke leermiddelen worden gebruikt. of juist niet. Welke leermiddelen zijn verplicht en welke zijn niet écht noodzakelijk.
 • Welke criteria er worden gebruikt voor het maken van keuzes voor leermiddelen.
 • Wat de onderwijsambities van de school zijn en op welke manier docenten hier vorm aan willen geven. Op welke manier kunnen leermiddelen docenten hierbij ondersteunen?
 • Waar de meerwaarde van ICT voor docenten ligt. Welke eisen worden hieraan gesteld?

De resultaten van de workshops en het meest recente overzicht van het aanbod op de leermiddelenmarkt zijn de uitgangspunten van het leermiddelenbeleid.

C. Invullen van de contouren
Samen met het management en de leermiddelen­coördinator(en) bepalen we door middel van één of meerdere workshops de contouren van het beleid voor de volgende onderwerpen:

 • Wensen en eisen van de leermiddelen.
 • Prijskader, begroting en budgettoewijzing. Proces van leermiddelenkeuze en gewenste ondersteuning.
 • Organisatie van inleveren, uitgeven en gebruik van leermiddelen.
 • Contractafspraken.
 • Aanbestedingsprocedure.
 • Definities.
Stap 2

Stap 2

Opleveren van het leermiddelenbeleid

Alle inzichten van de workshops vertalen we naar een leermiddelenbeleid passend bij uw onderwijsvisie. Het beleid wordt samen met u besproken en definitief gemaakt.

Bij het leermiddelenbeleid ontvangt u ook een plan van aanpak om het beleid en uw onderwijsvisie in de praktijk uit te voeren.

Contact

Contact

Bent u geïnteresseerd in Leermiddelenbeleid in beeld of andere diensten van School in beeld?

Neem dan contact op met onze relatiebeheerders via telefoonnummer
038-339 57 90 of per mail via

 

customeroperations@vandijk.nl