E-learning kaders voor leermiddelen

Als experts in leermiddelen volgen we het aanbod en de ontwikkelingen op de voet. We vergelijken lesmethodes en leggen alle leermiddelen onder een onderwijskundige lat. Alleen zo kunnen onze onderwijskundige adviseurs u adviseren om leermiddelen te kiezen die passen bij het profiel, beleid en de visie van uw school. Onze adviseurs kunnen ook helpen om uw onderwijsvisie te vertalen naar concrete ambities. Zij brengen haarscherp in beeld brengen wat er nodig is om uw onderwijsambities te realiseren.

Deze e-learning ondersteunt het onderwijs om (onderwijskundige) kaders te ontwikkelen die vakgroepen helpen bij het kiezen van een eventuele nieuwe lesmethode (leermiddel). Om kaders te ontwikkelen gaat u in deze e-learning samen met uw vakgroep aan de slag met de visie en ambitie van uw school. Jullie bepalen als vakgroep welke thema’s belangrijk zijn én vertalen deze naar onderwijskundige kaders die kunnen helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor leermiddelen. Op basis van deze kaders kunt u een weloverwogen keuze maken voor uw nieuwe lesmethode. De e-learning bestaat uit vijf essentiële onderdelen om een keuze te maken voor een (nieuwe) lesmethode.

  1. Introductie (circa 10 minuten)
  2. Kerndeel 1: Blik op de huidige methode (circa 20 minuten)
  3. Kerndeel 2: Onderwijskundige thema’s (circa 30 minuten)
  4. Kerndeel 3: Keuze van criteria (circa 30 minuten)
  5. Afronding en eindrapportage (circa 30 minuten)
Meer informatie nodig? Klik hier!

Voordelen in het kort

  • Borging van de onderwijskundige visie als vakgroep ten opzichte van de visie/ ambitie van de school.
  • Na afloop kunt u uitleggen wat de visie op onderwijs van uw school is.
  • Na afloop kunt u uitleggen wat uw eigen visie is op leren en lesgeven.
  • De visie van uw school concretiseren door deze te vertalen naar kaders voor doceer en leergedrag.
  • U ontvangt u concreet plan die helpt bij het maken van een keuze voor leermiddelen.

Andere services van Objectief advies

Meer weten? Stuur een email naar: vo@vandijk.nl