In kaart brengen eigen onderwijskundige thema’s van school

Of het nu gaat om het inleverproces, op tijd leveren, digitaal leveren, extra producten, collectieve omruilacties, facturatie van lockers en schoolreisjes. VanDijk levert. We zorgen dat alles werkt voor de start van het nieuwe schooljaar. We blijven in nauw contact tot we zeker weten dat alles functioneert. Zo werken we samen voor de hoogste kwaliteit van onderwijs. Al meer dan 80 jaar.

Academy4Learning biedt professionalisering op het gebied van digitale geletterdheid, didactiek en pedagogiek. We bieden diverse trainingen aan die het onderwijs ondersteunen bij het maken van keuzes voor leermethodes of leermiddelen. Deze trainingen kunnen apart worden afgenomen én ook de keus om modules rondom een thema af te nemen. Een module beslaat steeds één thema en is opgebouwd uit een training op locatie, een aantal werkbijeenkomsten, een webinar, aanvullende informatie (bijvoorbeeld een e-learning) en opdrachten. Informatie en materiaal van de module is beschikbaar via ons online platform. De trainingen en webinars worden verzorgd door trainers die zelf docent zijn (geweest).

Meer informatie nodig? Klik hier!

Voordelen in het kort

  • U creëert een lerende cultuur binnen uw school.
  • Behoud van de professionalisering van uw team.
  • Ondersteuning door ervaren trainers uit het onderwijs (Apple Distinguished Educators, Google Educators en Microsoft Innovative Educator Experts)
  • Uw team beheerst de 21e eeuwse vaardigheden en is klaar om leerlingen te begeleiden voor de banen van morgen.

Andere services van Zekerheid door ervaring

Meer weten? Stuur een email naar: vo@vandijk.nl