Leermiddelenbeleid

Bij VanDijk kiest u de vorm van distributie en bestellen die het beste past bij uw onderwijs. Ongeacht fysieke als digitale leermiddelen. Passend bij uw wensen. Wilt u graag naast koop en huur ook abonnement of LiFo leermiddelen op de lijst plaatsen? De flexibiliteit is er bij VanDijk!

De ontwikkeling van leermiddelen staat niet stil en lijkt alleen maar te versnellen. Variatie in leermiddelen, verschijningsvormen, digitalisering van lesmateriaal, werken vanuit leerdoelen, differentiëren en adaptieve lesstof. Dit is maar een kleine greep uit de ontwikkelingen van de laatste tijd. Hoe krijgt u nu grip op leermiddelen?

We helpen u graag bij het samenstellen van een gedragen leermiddelenbeleid op leermiddelen. Hierbij zijn de eisen en wensen voor leermiddelen op alle niveaus binnen de school getoetst zijn zodat de beste passende vorm, inhoud en samenstelling van leermiddelen ingezet worden.

Met verschillende workshops stemmen we commitment af binnen een school over het leermiddelenbeleid dat past bij leerling, vakgroep en de missie, visie en ambitie van de school. Daarnaast krijgen docenten richting om stapsgewijs leermiddelen aan te schaffen die aansluiten bij het onderwijsconcept van de school, de visie op inzet van ICT, de toekomst en de budgettaire grenzen.

Meer informatie nodig? Klik hier!

Voordelen in het kort

  • Maatwerk; we werken vanuit uw school- en beleidsplannen, geheel aansluitend op uw strategie-, visie- en onderwijsambitieplannen.
  • Door de inzet van verschillende workshops met diverse stakeholders wordt er draagvlak gecreëerd.
  • Integrale aanpak; van wensen en eisen tot prijskaders, keuze voor inzet van leermiddelen.
  • Concreet uitgewerkt leermiddelenbeleid.
  • Inzet van deskundige onderwijsadviseurs en inzicht in het totale aanbod van leermiddelen.

Andere services van Flexibiliteit

Meer weten? Stuur een email naar: vo@vandijk.nl