Nulmeting digitale geletterdheid

Met onze catalogus krijgt u toegang tot het aanbod van ruim 300 uitgevers in Nederland. U kunt eenvoudig leermiddelen in onze catalogus vergelijken en kiezen uit alle soorten uitgaven: boek, werkboek, digitale lesmethode, combinatie digitaal en (werk)boek.

De resultaten van de nulmeting geven iedere docent inzicht in zowel actuele kennis en vaardigheden, als in eventuele weerstand en angst. De inhoud van de nulmeting wordt met de schoolleiding afgestemd en digitaal afgenomen. De bevindingen worden uitgewerkt en samengevat in een rapport. Daarnaast bevat het rapport een scholingsadvies dat aansluit op de kennis, het niveau en de behoefte van het team.

Meer informatie nodig? Klik hier!

Voordelen in het kort

  • Inzicht creëren in aanwezige kennis, vaardigheden en attitude.
  • Uitkomst gebruiken om invulling te geven aan de ontwikkeltijd voor docenten.
  • Passend professionaliseringsadvies opstellen.
  • Inhoud ontwikkeltraject nader invullen.

Meer weten? Stuur een email naar: vo@vandijk.nl