Visie in beeld

Als experts in leermiddelen volgen we het aanbod en de ontwikkelingen op de voet. We vergelijken lesmethodes en leggen alle leermiddelen onder een onderwijskundige lat. Alleen zo kunnen onze onderwijskundige adviseurs u adviseren om leermiddelen te kiezen die passen bij het profiel, beleid en de visie van uw school. Onze adviseurs kunnen ook helpen om uw onderwijsvisie te vertalen naar concrete ambities. Zij brengen haarscherp in beeld brengen wat er nodig is om uw onderwijsambities te realiseren.

De manier waarop leerlingen onderwijs willen ontvangen verandert. En ook wat er van hen wordt verwacht. Het draait niet meer alleen om kennis. Ook vaardigheden zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken, mediawijsheid, ICTvaardigheden en samenwerken worden gevraagd. Het gebruik van digitale leermiddelen neemt toe. En onderscheidend vermogen wordt steeds belangrijker om leerlingen aan te trekken en te binden. Deze ontwikkelingen vragen om een eenduidige en gedragen onderwijsvisie voor de langere termijn. Een visie op het gebied van onderwijskundige kaders, pedagogische en didactische keuzes, duurzaamheid, digitale ontwikkelingen en personeel. We helpen u bij de vertaling van uw visie naar concrete onderwijsambities en brengen in beeld wat er nodig is om die ambities te realiseren. We zorgen samen met u voor een gedragen en concreet plan van aanpak. Deze stellen we samen door verschillende workshops, vragenlijsten en gesprekken met management en medewerkers te houden.

Meer informatie nodig? Klik hier!

Voordelen in het kort

  • Maatwerk. We werken vanuit de al aanwezige basis binnen de school.
  • Er wordt draagvlak gecreĆ«erd door de inzet van workshops.
  • Integrale aanpak: omgeving, organisatie, leermiddelen, professionalisering en ICT.
  • Concreet uitgewerkt plan van aanpak om te komen tot de gewenste onderwijsverandering.
  • Inzet van deskundige onderwijsadviseurs met onderwijservaring.

Andere services van Objectief advies

Meer weten? Stuur een email naar: vo@vandijk.nl