Professionals in de beleidsarena

Haar, M. ter

9789023243557 - Professionals in de beleidsarena

Artikelomschrijving

"Deze grondig aangepaste derde druk van Professionals in de beleidsarena besteedt ruim aandacht aan de veranderende rol van professionals in welzijnswerk, onderwijs en de zorg. Zowel het onderwijs (bijvoorbeeld in de opvang) als de zorg (binnen de Wet op de collectieve preventie volksgezondheid (WCPV)) liggen dicht tegen welzijn aan, waardoor professionals uit deze gebieden elkaar steeds vaker ontmoeten. Daarnaast leeft meer en meer de overtuiging dat moderne sociale problemen vooral contextgebonden zijn. Deze problemen hebben voornamelijk te maken met de leefbaarheid in wijken en buurten, met de sociale samenhang en met de zorg die professionals kunnen bieden. Om beter met lokale problemen om te gaan is het belangrijk mensen mee te laten praten. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een gevolg van deze gedachte. Deze wezenlijke veranderingen hangen samen met algemene maatschappelijke ontwikkelingen; mensen zijn mondiger en verlangen kwaliteit en de overheid wil haar betrekkingen met de burgers verbeteren. In deze arena opereert een andere professional, een professional die tussen lokale beleidsmakers, specialisten en groepen burgers als spin in het web opereert. Hij begeleidt burgers bij het beïnvloeden van beleid. Welzijnswerkers spelen in die voorhoede een belangrijke rol. Professionals in de beleidsarenageeft de (aanstaande) beroepskracht inzicht in beleids-processen en verkent de arenas waar beleid gemaakt of beïnvloed wordt. Het geeft daarbij tal van methodische handreikingen. Een vijftiental praktische checklists zijn met dat doel opgenomen. Het boek is tot steun voor diegenen die leren en werken in het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, de maatschappelijke opvang, de zorg, de preventie, het kinderwerk, de sport, het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening. Marian ter Haar is lid van het managementteam van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Hiervoor was ze onder andere mana

Specificaties

Auteur Haar, M. ter
ISBN/EAN 9789023243557
Druk 4
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

"Deze grondig aangepaste derde druk van Professionals in de beleidsarena besteedt ruim aandacht aan de veranderende rol van professionals in welzijnswerk, onderwijs en de zorg. Zowel het onderwijs (bijvoorbeeld in de opvang) als de zorg (binnen de Wet op de collectieve preventie volksgezondheid (WCPV)) liggen dicht tegen welzijn aan, waardoor professionals uit deze gebieden elkaar steeds vaker ontmoeten. Daarnaast leeft meer en meer de overtuiging dat moderne sociale problemen vooral contextgebonden zijn. Deze problemen hebben voornamelijk te maken met de leefbaarheid in wijken en buurten, met de sociale samenhang en met de zorg die professionals kunnen bieden. Om beter met lokale problemen om te gaan is het belangrijk mensen mee te laten praten. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een gevolg van deze gedachte. Deze wezenlijke veranderingen hangen samen met algemene maatschappelijke ontwikkelingen; mensen zijn mondiger en verlangen kwaliteit en de overheid wil haar betrekkingen met de burgers verbeteren. In deze arena opereert een andere professional, een professional die tussen lokale beleidsmakers, specialisten en groepen burgers als spin in het web opereert. Hij begeleidt burgers bij het beïnvloeden van beleid. Welzijnswerkers spelen in die voorhoede een belangrijke rol. Professionals in de beleidsarenageeft de (aanstaande) beroepskracht inzicht in beleids-processen en verkent de arenas waar beleid gemaakt of beïnvloed wordt. Het geeft daarbij tal van methodische handreikingen. Een vijftiental praktische checklists zijn met dat doel opgenomen. Het boek is tot steun voor diegenen die leren en werken in het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, de maatschappelijke opvang, de zorg, de preventie, het kinderwerk, de sport, het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening. Marian ter Haar is lid van het managementteam van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Hiervoor was ze onder andere mana

Specificaties

Auteur Haar, M. ter
ISBN/EAN 9789023243557
Druk 4