Kinderen met geheugen- en inprentingsprob tekstbk en oefenbk

Timmerman, K. Schoot, D. Van Der

9789033477676 - Kinderen met geheugen- en inprentingsprob tekstbk en oefenbk

Artikelomschrijving

Deze uitgave is het vervolg op Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen (Acco, 1998). Daarin gaat het over visueel waarnemen en kopiëren. Nu volgt een deel met inprentingsstrategieën om het geheugen te ondersteunen en met denkoefeningen om het mentaal manipuleren te ontwikkelen. Kinderen met een gebrek aan voorstellingsvermogen kunnen minder een beroep doen op het visuele kanaal om informatie op te slaan en hebben moeite met abstract denken. Het Tekstboek wordt aangeboden samen met een ruim pakket aan oefenmateriaal, samengebracht op de Acco-website. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen die sterker zijn in taalvaardigheden maar niet altijd spontaan gebruikmaken van het leggen van inhoudelijke verbanden om gegevens te verwerken, en voor kinderen die wel beschikken over voldoende geheugencapaciteit maar te weinig actief strategieën hanteren om de informatie vanuit het werkgeheugen voor langere tijd in te prenten in het langetermijngeheugen. Ook kinderen met een onderliggende leer- en ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD en NLD hebben nood aan gerichte begeleiding in dat inprentingsproces. Het oefenmateriaal wordt langs het visuele kanaal aangeboden en wordt geleidelijk aan meer en meer mentaal op voorstellingsniveau verwerkt. Pas dan kunnen we spreken over de abstracte activiteit van het denken. Net als in Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen blijft de stijl van de begeleider op de voorgrond staan. Die stijl is een verwerking van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum die zorgt voor de structuur in het denkproces en de denkstimulerende mediatieleer van Feuerstein. Dit geeft de nodige ruggensteun aan de begeleider om het denkvermogen van het kind zo ruim mogelijk te helpen ontwikkelen. Het pakket is een handig werkinstrument voor orthopedagogen, psychologen, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, cognitieve therapeuten, ergotherapeuten, taakleerkrachten, remedial teachers, leerkrachten gewoon en buitengewoon onderwijs en

Specificaties

Auteur Timmerman, K. Schoot, D. Van Der
ISBN/EAN 9789033477676
Druk 1
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Deze uitgave is het vervolg op Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen (Acco, 1998). Daarin gaat het over visueel waarnemen en kopiëren. Nu volgt een deel met inprentingsstrategieën om het geheugen te ondersteunen en met denkoefeningen om het mentaal manipuleren te ontwikkelen. Kinderen met een gebrek aan voorstellingsvermogen kunnen minder een beroep doen op het visuele kanaal om informatie op te slaan en hebben moeite met abstract denken. Het Tekstboek wordt aangeboden samen met een ruim pakket aan oefenmateriaal, samengebracht op de Acco-website. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen die sterker zijn in taalvaardigheden maar niet altijd spontaan gebruikmaken van het leggen van inhoudelijke verbanden om gegevens te verwerken, en voor kinderen die wel beschikken over voldoende geheugencapaciteit maar te weinig actief strategieën hanteren om de informatie vanuit het werkgeheugen voor langere tijd in te prenten in het langetermijngeheugen. Ook kinderen met een onderliggende leer- en ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD en NLD hebben nood aan gerichte begeleiding in dat inprentingsproces. Het oefenmateriaal wordt langs het visuele kanaal aangeboden en wordt geleidelijk aan meer en meer mentaal op voorstellingsniveau verwerkt. Pas dan kunnen we spreken over de abstracte activiteit van het denken. Net als in Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen blijft de stijl van de begeleider op de voorgrond staan. Die stijl is een verwerking van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum die zorgt voor de structuur in het denkproces en de denkstimulerende mediatieleer van Feuerstein. Dit geeft de nodige ruggensteun aan de begeleider om het denkvermogen van het kind zo ruim mogelijk te helpen ontwikkelen. Het pakket is een handig werkinstrument voor orthopedagogen, psychologen, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, cognitieve therapeuten, ergotherapeuten, taakleerkrachten, remedial teachers, leerkrachten gewoon en buitengewoon onderwijs en

Specificaties

Auteur Timmerman, K. Schoot, D. Van Der
ISBN/EAN 9789033477676
Druk 1