Ben je zeker?

Boers, F.

9789033485121 - Ben je zeker?

Artikelomschrijving

Dit boek richt zich zowel tot beginnende taalleerkrach- ten als tot ervaren taalleerkrachten met belangstelling voor onderwijsvernieuwing en eigenlijk tot iedereen met interesse in tweedetaalverwerving en vreemdeta- lenonderwijs. Het stelt een brede waaier van stellingen en gewoontes van taallesgevers in vraag en pleit voor een beter geïnformeerde en doordachte taaldidactiek, geënt op wetenschappelijk onderzoek. Heeft het zin om kennis van grammaticaregels te toet- sen? Presenteer je woordenschat best in thematische sets? Doe je er goed aan je leerlingen te waarschuwen voor valse vrienden en andere verwarrende gevallen? Hoe reageer je best op fouten? Waartoe dient luidop lezen? Wat is een goede taalvaardigheidstoets? Deze en ettelijke andere kwesties waarover veel taalleer- krachten een uitgesproken mening hebben, worden in dit boekje aangepakt. De genuanceerde antwoorden die worden aangebo- den zijn gebaseerd op een rijk gamma aan onder- zoeksbevindigen, die hier op een heel toegankelijke manier worden samengevat. Kortom, dit boekje nodigt uit tot reflectie en overleg over een eigentijds vreemde- talenonderwijs. FRANK BOERS was ruim twintig jaar leraar Engels als vreemde taal, met onderwijservaring in verschillende secties van het secundair onderwijs, diverse instellingen van het hoger onderwijs, en het volwassenen- onderwijs in België. Hij was ook gedurende zeven jaar docent taaldidactiek aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2010 is hij hoogleraar aan de Victoria University of Wellington, in Nieuw-Zeeland, waar hij onder meer cursussen over tweedetaalverwerving doceert.

Specificaties

Auteur Boers, F.
ISBN/EAN 9789033485121
€ 19,10

Artikelomschrijving

Dit boek richt zich zowel tot beginnende taalleerkrach- ten als tot ervaren taalleerkrachten met belangstelling voor onderwijsvernieuwing en eigenlijk tot iedereen met interesse in tweedetaalverwerving en vreemdeta- lenonderwijs. Het stelt een brede waaier van stellingen en gewoontes van taallesgevers in vraag en pleit voor een beter geïnformeerde en doordachte taaldidactiek, geënt op wetenschappelijk onderzoek. Heeft het zin om kennis van grammaticaregels te toet- sen? Presenteer je woordenschat best in thematische sets? Doe je er goed aan je leerlingen te waarschuwen voor valse vrienden en andere verwarrende gevallen? Hoe reageer je best op fouten? Waartoe dient luidop lezen? Wat is een goede taalvaardigheidstoets? Deze en ettelijke andere kwesties waarover veel taalleer- krachten een uitgesproken mening hebben, worden in dit boekje aangepakt. De genuanceerde antwoorden die worden aangebo- den zijn gebaseerd op een rijk gamma aan onder- zoeksbevindigen, die hier op een heel toegankelijke manier worden samengevat. Kortom, dit boekje nodigt uit tot reflectie en overleg over een eigentijds vreemde- talenonderwijs. FRANK BOERS was ruim twintig jaar leraar Engels als vreemde taal, met onderwijservaring in verschillende secties van het secundair onderwijs, diverse instellingen van het hoger onderwijs, en het volwassenen- onderwijs in België. Hij was ook gedurende zeven jaar docent taaldidactiek aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2010 is hij hoogleraar aan de Victoria University of Wellington, in Nieuw-Zeeland, waar hij onder meer cursussen over tweedetaalverwerving doceert.

Specificaties

Auteur Boers, F.
ISBN/EAN 9789033485121