Overbelast?

Brummelkamp, G. Linssen, M.

9789035243040 - Overbelast?

Artikelomschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van het Kennisnetwerk van de Politieacademie. Politie en Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie en Wetenschap. De administratieve belasting van politiemensen is al jaren een bron van klachten. De veelheid aan formulieren die moet worden ingevuld, zou agenten onnodig lang achter het bureau houden, wat ten koste zou gaan van 'blauw op straat'. Uit een eerste, globale inventarisatie in 2006 bleek dat veel klachten voortkomen uit de afhandeling van jeugdzaken. In deze verdiepende studie, die in drie regiokorpsen is uitgevoerd, is de feitelijke administratieve belasting die samenhangt met de afhandeling in en door wijkteams van jeugdzaken in kaart gebracht en getoetst aan criteria van efficiƫntie en zinvolheid. Met als opmerkelijke uitkomst dat die lasten objectief beschouwd aanzienlijk lager liggen dan de klachten deden vermoeden. De gevoelsmatige belasting evenwel ligt aanzienlijk hoger, deels als gevolg van ingewikkelde regelgeving en procedures rond het invullen van formulieren. Voorgeschreven protocollen voor overlegmomenten met jeugdzorg en dergelijke werken vertragend en met name onervaren agenten hebben moeite met de gebrekkige software waarmee formulieren moeten worden ingevuld en doorgel

Specificaties

Auteur Brummelkamp, G. Linssen, M.
ISBN/EAN 9789035243040
Druk 1
€ 36,84

Artikelomschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van het Kennisnetwerk van de Politieacademie. Politie en Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie en Wetenschap. De administratieve belasting van politiemensen is al jaren een bron van klachten. De veelheid aan formulieren die moet worden ingevuld, zou agenten onnodig lang achter het bureau houden, wat ten koste zou gaan van 'blauw op straat'. Uit een eerste, globale inventarisatie in 2006 bleek dat veel klachten voortkomen uit de afhandeling van jeugdzaken. In deze verdiepende studie, die in drie regiokorpsen is uitgevoerd, is de feitelijke administratieve belasting die samenhangt met de afhandeling in en door wijkteams van jeugdzaken in kaart gebracht en getoetst aan criteria van efficiƫntie en zinvolheid. Met als opmerkelijke uitkomst dat die lasten objectief beschouwd aanzienlijk lager liggen dan de klachten deden vermoeden. De gevoelsmatige belasting evenwel ligt aanzienlijk hoger, deels als gevolg van ingewikkelde regelgeving en procedures rond het invullen van formulieren. Voorgeschreven protocollen voor overlegmomenten met jeugdzorg en dergelijke werken vertragend en met name onervaren agenten hebben moeite met de gebrekkige software waarmee formulieren moeten worden ingevuld en doorgel

Specificaties

Auteur Brummelkamp, G. Linssen, M.
ISBN/EAN 9789035243040
Druk 1