Boven de pet ?

Adang, O.

9789035244450 - Boven de pet ?

Artikelomschrijving

Recentelijk heeft zich een aantal incidenten voorgedaan rondom de ordehandhaving bij evenementen, waarbij het politieoptreden onderwerp is geweest van kritiek en nader onderzoek. Dat gegeven was aanleiding voor een verkennende studie waarin de vraag centraal staat of mogelijk sprake is van 'structureel incidentalisme': is een gemeenschappelijke lijn te ontdekken waarom het bij deze evenementen is fout gegaan? Valt een rode draad te ontwaren wat betreft aard, verloop en organisatie van dit soort evenementen aan de ene kant en de grootschalige ordehandhaving van de zijde van de politie aan de andere kant? Boven de pet? Behelst in de eerste plaats een reconstructie - deels op basis van beschikbare evaluaties - van de toedracht en voorgeschiedenis van uit de hand gelopen evenementen, alsmede van de rol die bewoners, politie en bestuur hebben gespeeld voorafgaand aan, tijdens en na afloop. Vervolgens komt de vraag aan de orde of er patronen te ontdekken zijn, ook wat betreft de interactie tussen politie en publiek, en welke lessen te trekken zijn met betrekking tot de wijze van politieoptreden bij dit soort evenementen. Geconcludeerd wordt dat de grootste problemen lijkten te ontstaan als sprake is van een soort schemergebied tussen 'gewone' politie-inzet en inzet van de ME, en de vraag aan de orde is of opschaling geboden is. Daarvan was bij veel van de onderzochte incidenten sprake, deels als gevolg van een gebrekkige voorbereiding en onvoldoende heldere afspraken tussen organisatoren, (lokaal) bestuur en politie. De uitkomsten van het onderzoek passen in het bredere kader van een bezinning bij de politie op de grootschalige ordehandhaving en meer in het bijzonder de organisatie en strategie├źn van ME-inzet. Zij zijn ook besproken en getoetst in een expertmeeting, waarin nadrukkelijk werd gepleit voor een soort tussenvorm bij grootschalige ordehandhaving: lokale agenten moeten beter leren in voorkomende gevallen in groepsverband op te treden en omgekeerd moet de ME bete

Specificaties

Auteur Adang, O.
ISBN/EAN 9789035244450
Druk 1
€ 29,71

Artikelomschrijving

Recentelijk heeft zich een aantal incidenten voorgedaan rondom de ordehandhaving bij evenementen, waarbij het politieoptreden onderwerp is geweest van kritiek en nader onderzoek. Dat gegeven was aanleiding voor een verkennende studie waarin de vraag centraal staat of mogelijk sprake is van 'structureel incidentalisme': is een gemeenschappelijke lijn te ontdekken waarom het bij deze evenementen is fout gegaan? Valt een rode draad te ontwaren wat betreft aard, verloop en organisatie van dit soort evenementen aan de ene kant en de grootschalige ordehandhaving van de zijde van de politie aan de andere kant? Boven de pet? Behelst in de eerste plaats een reconstructie - deels op basis van beschikbare evaluaties - van de toedracht en voorgeschiedenis van uit de hand gelopen evenementen, alsmede van de rol die bewoners, politie en bestuur hebben gespeeld voorafgaand aan, tijdens en na afloop. Vervolgens komt de vraag aan de orde of er patronen te ontdekken zijn, ook wat betreft de interactie tussen politie en publiek, en welke lessen te trekken zijn met betrekking tot de wijze van politieoptreden bij dit soort evenementen. Geconcludeerd wordt dat de grootste problemen lijkten te ontstaan als sprake is van een soort schemergebied tussen 'gewone' politie-inzet en inzet van de ME, en de vraag aan de orde is of opschaling geboden is. Daarvan was bij veel van de onderzochte incidenten sprake, deels als gevolg van een gebrekkige voorbereiding en onvoldoende heldere afspraken tussen organisatoren, (lokaal) bestuur en politie. De uitkomsten van het onderzoek passen in het bredere kader van een bezinning bij de politie op de grootschalige ordehandhaving en meer in het bijzonder de organisatie en strategie├źn van ME-inzet. Zij zijn ook besproken en getoetst in een expertmeeting, waarin nadrukkelijk werd gepleit voor een soort tussenvorm bij grootschalige ordehandhaving: lokale agenten moeten beter leren in voorkomende gevallen in groepsverband op te treden en omgekeerd moet de ME bete

Specificaties

Auteur Adang, O.
ISBN/EAN 9789035244450
Druk 1