(ECK) Edu4all bundel LOB ik kies! en ik verken! lic 24boost 12 mnd

24boost  |  Licentie

9789037234640 - (ECK) Edu4all bundel LOB ik kies! en ik verken! lic 24boost 12 mnd

Artikelomschrijving

Met Edu4all Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) biedt u leerlingen een verkenning op zichzelf en op profielinhouden, oriëntatie op keuzes en uiteindelijke vervolgstudie. Edu4all LOB is een doorlopende LOB-ontwikkellijn voor vier leerjaren en alle leerwegen en profielen van het vmbo.

Met de leereenheden van de bundel Edu4all LOB Ik kies! en Ik verken! vindt oriëntatie plaats met behulp van  binnenschoolse- en buitenschoolse projecten op de toekomstige keuzes en (loop)baan van de leerling. Er is aandacht voor reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. De vijf loopbaancompetenties staan hierbij centraal:

  • Kwaliteitenreflectie
  • Motievenreflectie
  • Werkexploratie
  • Loopbaansturing
  • Netwerken.

De bundel Edu4all LOB Ik Kies! en Ik Verken! bevat alle leereenheden van de ontwikkellijn Ik Kies! en ontwikkellijn Ik verken! De vijf titels in de ontwikkellijn Ik Kies! bestaan ieder uit zes projecten van 12 uur waarbij het keuzeproces centraal staat. De twaalf titels in de ontwikkellijn Ik Verken! bestaan ieder uit twee projecten van 12 uur waarbij Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) centraal staat.
Om ouderbetrokkenheid te versterken is er een eigen leereenheid ontwikkeld om dit stevig neer te zetten, en ouders te informeren en te betrekken bij het loopbaanproces van hun kind. De leereenheid Ik Kies thuis krijgen scholen gratis ter beschikking, en kan gedeeld worden met de ouders van de leerlingen.

Specificaties

Auteur 24boost
ISBN/EAN 9789037234640
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Met Edu4all Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) biedt u leerlingen een verkenning op zichzelf en op profielinhouden, oriëntatie op keuzes en uiteindelijke vervolgstudie. Edu4all LOB is een doorlopende LOB-ontwikkellijn voor vier leerjaren en alle leerwegen en profielen van het vmbo.

Met de leereenheden van de bundel Edu4all LOB Ik kies! en Ik verken! vindt oriëntatie plaats met behulp van  binnenschoolse- en buitenschoolse projecten op de toekomstige keuzes en (loop)baan van de leerling. Er is aandacht voor reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. De vijf loopbaancompetenties staan hierbij centraal:

  • Kwaliteitenreflectie
  • Motievenreflectie
  • Werkexploratie
  • Loopbaansturing
  • Netwerken.

De bundel Edu4all LOB Ik Kies! en Ik Verken! bevat alle leereenheden van de ontwikkellijn Ik Kies! en ontwikkellijn Ik verken! De vijf titels in de ontwikkellijn Ik Kies! bestaan ieder uit zes projecten van 12 uur waarbij het keuzeproces centraal staat. De twaalf titels in de ontwikkellijn Ik Verken! bestaan ieder uit twee projecten van 12 uur waarbij Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) centraal staat.
Om ouderbetrokkenheid te versterken is er een eigen leereenheid ontwikkeld om dit stevig neer te zetten, en ouders te informeren en te betrekken bij het loopbaanproces van hun kind. De leereenheid Ik Kies thuis krijgen scholen gratis ter beschikking, en kan gedeeld worden met de ouders van de leerlingen.

Specificaties

Auteur 24boost
ISBN/EAN 9789037234640