Intercultureel onderwijs in de praktijk

Bruin, K.

9789046900598 - Intercultureel onderwijs in de praktijk

Artikelomschrijving

Intercultureel onderwijs in de praktijk Culturele diversiteit is kenmerkend voor de Nederlandse samenleving. Het onderwijs behoort recht te doen aan deze diversiteit. Dit boek biedt leerkrachten de kennis om de dagelijkse lespraktijk op een interculturele manier in te richten. Het leren zuiver om te gaan mat verschillen en overeenkomsten tussen (groepen) mensen staat daarbij centraal. Het boek bevat een theoretisch deel, waarin de outeurs uitleg geven over de sociaalpsychologische en sociologische inzichten die aan de basis liggen van intercultureel onderwijs. Ook geven de auteurs een kritisch overzicht van het door de overheid gevoerde beleid met betrekking tot intercultureel onderwijs. Met behulp van deze theoretische achtergrond wordt de praktijk behandeld. De auteurs gaan in op de rol van leerkrachten, de leerinhoud, het bestrijden van onderwijsachterstanden en het gebruik van simulaties en rollenspelen. Verder komt de soms lastige relatie tussen school en ouders aan de orde. Door middle van vele voorbeelden en opdrachten is de verbinding met de onderwijspraktijk in alle hoofdstukken aanwezig. Op deze manier kunnen studenten het geleerde direct in de prakijk brengen in de stageklas. Behalve voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en pabo's, biebt dit boek ook leerzame inzichten en praktische tips voor mensen die al werkzaam zijn als leerkracht, zowel in het voortgezet als het primair onderwijs. De auteurs zijn verbonden aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Specificaties

Auteur Bruin, K.
ISBN/EAN 9789046900598
Druk 5
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Intercultureel onderwijs in de praktijk Culturele diversiteit is kenmerkend voor de Nederlandse samenleving. Het onderwijs behoort recht te doen aan deze diversiteit. Dit boek biedt leerkrachten de kennis om de dagelijkse lespraktijk op een interculturele manier in te richten. Het leren zuiver om te gaan mat verschillen en overeenkomsten tussen (groepen) mensen staat daarbij centraal. Het boek bevat een theoretisch deel, waarin de outeurs uitleg geven over de sociaalpsychologische en sociologische inzichten die aan de basis liggen van intercultureel onderwijs. Ook geven de auteurs een kritisch overzicht van het door de overheid gevoerde beleid met betrekking tot intercultureel onderwijs. Met behulp van deze theoretische achtergrond wordt de praktijk behandeld. De auteurs gaan in op de rol van leerkrachten, de leerinhoud, het bestrijden van onderwijsachterstanden en het gebruik van simulaties en rollenspelen. Verder komt de soms lastige relatie tussen school en ouders aan de orde. Door middle van vele voorbeelden en opdrachten is de verbinding met de onderwijspraktijk in alle hoofdstukken aanwezig. Op deze manier kunnen studenten het geleerde direct in de prakijk brengen in de stageklas. Behalve voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en pabo's, biebt dit boek ook leerzame inzichten en praktische tips voor mensen die al werkzaam zijn als leerkracht, zowel in het voortgezet als het primair onderwijs. De auteurs zijn verbonden aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Specificaties

Auteur Bruin, K.
ISBN/EAN 9789046900598
Druk 5