Handboek taalgericht vakonderwijs

Hajer, M. Meestringa, T.

9789046901366 - Handboek taalgericht vakonderwijs

Artikelomschrijving

Docenten die vakonderwijs verzorgen, hebben tegelijkertijd te maken met de taalontwikkeling van de leerlingen. Op school worden leerlingen geconfronteerd met het speciale taalgebruik (vaktaal) en de denkwijzen van de verschillende vakken. Als zich in een groep grote verschillen in taalvaardigheid voordoen, worden leerresultaten beter als docenten bewust die vaktaal opbouwen. Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft concreet hoe docenten aandacht kunnen besteden aan de rol van taal in het vak of beroepsgerichte programma’s om zo leerlingen optimale begeleiding te kunnen geven. Belangrijk hierbij is om te focussen op de talige kant van het vakonderwijs en vervolgens het onderwijs contextrijk aan te bieden met taalsteun en vol interactie. De auteurs geven in dit handboek tal van didactische suggesties, geordend rond de kernbegrippen context, taalsteun en interactie. Tevens worden ervaringen met taalgericht vakonderwijs systematisch beschreven, typische kenmerken van schools taalgebruik besproken, en zijn er verwijzingen naar recent materiaal voor docent en leerling opgenomen. Ook gaan de auteurs in op het opbouwen van een taalbeleid in school. Handboek taalgericht vakonderwijs wil leraren in opleiding ondersteunen, maar is tevens een praktisch hulpmiddel voor iedereen die zich in het voortgezet onderwijs richt op het versterken van vakonderwijs via een taalgerichte didactiek. Maaike Hajer is lector Lesgeven in de multiculturele school aan de Hogeschool Utrecht. Van haar verschenen bij Uitgeverij Coutinho eveneens Open ogen in een kleurrijke klas en Leraar in een kleurrijke school. Theun Meestringa werkt voor Nederlands en Nederlands als tweede taal in het voortgezet onderwijs bij SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling te Enschede. Hij is tevens medeauteur van het bij Uitgeverij Coutinho verschenen praktische didactiekboek Nederlands in de tweede fase.

Specificaties

Auteur Hajer, M. Meestringa, T.
ISBN/EAN 9789046901366
Druk 2
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Docenten die vakonderwijs verzorgen, hebben tegelijkertijd te maken met de taalontwikkeling van de leerlingen. Op school worden leerlingen geconfronteerd met het speciale taalgebruik (vaktaal) en de denkwijzen van de verschillende vakken. Als zich in een groep grote verschillen in taalvaardigheid voordoen, worden leerresultaten beter als docenten bewust die vaktaal opbouwen. Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft concreet hoe docenten aandacht kunnen besteden aan de rol van taal in het vak of beroepsgerichte programma’s om zo leerlingen optimale begeleiding te kunnen geven. Belangrijk hierbij is om te focussen op de talige kant van het vakonderwijs en vervolgens het onderwijs contextrijk aan te bieden met taalsteun en vol interactie. De auteurs geven in dit handboek tal van didactische suggesties, geordend rond de kernbegrippen context, taalsteun en interactie. Tevens worden ervaringen met taalgericht vakonderwijs systematisch beschreven, typische kenmerken van schools taalgebruik besproken, en zijn er verwijzingen naar recent materiaal voor docent en leerling opgenomen. Ook gaan de auteurs in op het opbouwen van een taalbeleid in school. Handboek taalgericht vakonderwijs wil leraren in opleiding ondersteunen, maar is tevens een praktisch hulpmiddel voor iedereen die zich in het voortgezet onderwijs richt op het versterken van vakonderwijs via een taalgerichte didactiek. Maaike Hajer is lector Lesgeven in de multiculturele school aan de Hogeschool Utrecht. Van haar verschenen bij Uitgeverij Coutinho eveneens Open ogen in een kleurrijke klas en Leraar in een kleurrijke school. Theun Meestringa werkt voor Nederlands en Nederlands als tweede taal in het voortgezet onderwijs bij SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling te Enschede. Hij is tevens medeauteur van het bij Uitgeverij Coutinho verschenen praktische didactiekboek Nederlands in de tweede fase.

Specificaties

Auteur Hajer, M. Meestringa, T.
ISBN/EAN 9789046901366
Druk 2