Nieuwe start Nederlands 0-A2 deel 1

NCB

9789055171422 - Nieuwe start Nederlands 0-A2 deel 1

Artikelomschrijving


Nieuwe Start Nederlands is een methode die start bij taalniveau 0 volgens het Raamwerk NT2 en geleidelijk toewerkt naar taalniveau A2. De cursisten kunnen na het doorlopen van de methode spreken, luisteren, lezen en schrijven op niveau A2. Om deze vaardigheden te ondersteunen is er ruime aandacht voor woordenschat en wordt de nodige grammatica aangeboden.

Nieuwe Start Nederlands is een totaalmethode waarin alle onderdelen zijn opgenomen voor een optimale verwerving van het Nederlands. Daarom hoeft er niet met verschillende methoden naast elkaar te worden gewerkt: prettig voor de docent en de cursist.

De methode bestaat uit twee delen:
- Zelfstandig leren: een online programma waarmee cursisten achter de computer vooral de passieve vaardigheden luisteren en lezen kunnen trainen
- Samen leren: een werkboek waarin de meer actieve vaardigheden spreken en schrijven aan bod komen. Deze oefeningen kunnen in de klas worden uitgevoerd onder begeleiding van een docent of thuis samen met een partner of taalcoach.

Door de interactieve e-learning is het voor de cursist mogelijk om zelfstandig (thuis of op een leslocatie) zijn/haar Nederlands te verbeteren: de lessen in de online leeromgeving kunnen zelfstandig worden doorlopen. Hierdoor blijft er tijdens de les tijd over om te werken aan communicatieve vaardigheden en ook schrijfvaardigheid.

De volgende thema's komen aan bod:
- Kennismaken
- Afspreken
- Boodschappen doen
- In de winkel
- Uitgaan
- Ergens naartoe
- Vrije tijd

Specificaties

Auteur NCB
ISBN/EAN 9789055171422
Druk 1
€ 68,50

Artikelomschrijving


Nieuwe Start Nederlands is een methode die start bij taalniveau 0 volgens het Raamwerk NT2 en geleidelijk toewerkt naar taalniveau A2. De cursisten kunnen na het doorlopen van de methode spreken, luisteren, lezen en schrijven op niveau A2. Om deze vaardigheden te ondersteunen is er ruime aandacht voor woordenschat en wordt de nodige grammatica aangeboden.

Nieuwe Start Nederlands is een totaalmethode waarin alle onderdelen zijn opgenomen voor een optimale verwerving van het Nederlands. Daarom hoeft er niet met verschillende methoden naast elkaar te worden gewerkt: prettig voor de docent en de cursist.

De methode bestaat uit twee delen:
- Zelfstandig leren: een online programma waarmee cursisten achter de computer vooral de passieve vaardigheden luisteren en lezen kunnen trainen
- Samen leren: een werkboek waarin de meer actieve vaardigheden spreken en schrijven aan bod komen. Deze oefeningen kunnen in de klas worden uitgevoerd onder begeleiding van een docent of thuis samen met een partner of taalcoach.

Door de interactieve e-learning is het voor de cursist mogelijk om zelfstandig (thuis of op een leslocatie) zijn/haar Nederlands te verbeteren: de lessen in de online leeromgeving kunnen zelfstandig worden doorlopen. Hierdoor blijft er tijdens de les tijd over om te werken aan communicatieve vaardigheden en ook schrijfvaardigheid.

De volgende thema's komen aan bod:
- Kennismaken
- Afspreken
- Boodschappen doen
- In de winkel
- Uitgaan
- Ergens naartoe
- Vrije tijd

Specificaties

Auteur NCB
ISBN/EAN 9789055171422
Druk 1