Wij denken over wetenschapsfilosofie

BOEKSTAL

9789055731084 - Wij denken over wetenschapsfilosofie

Artikelomschrijving

WIJ DENKEN OVER is een methode filosofie voor de tweede fase van HAVO/VWO die voorbereidt op het eindexamen.
De invloed van de wetenschap op de samenleving is gigantisch, als we alleen al nagaan wat er de laatste dertig jaar veranderd is aan de inhoud van een dag uit ons leven, ten gevolge van wetenschap.
In de filosofie van de wetenschap zijn er verschillende aspecten die van belang zijn:
- welke zijn de vooronderstellingen waarop de wetenschappen steunen? Zo is met name in de natuurkunde in de twintigste eeuw een grondslagendiscussie losgebarsten over de status van atomen en andere deeltjes.
- welke waarheidspretenties hanteren wetenschappen en zijn deze geldig? Hier is de wetenschapsfilosofie op zijn best. Ze gaat na of het argument: 'het is wetenschappelijk bewezen,' wel een bewijsstuk is.
- welke criteria voor wetenschappelijkheid worden gehanteerd? (wat is eigenlijk wetenschappelijk?)
- zijn er fundamentele verschillen tussen mens- en natuurwetenschappen?
- is een wetenschapper verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn ontdekkingen?

Inhoud
Inleiding en geschiedenis, feiten en kennis, weerlegging in de wetenschap: Karl Popper, revoluties in de wetenschap: Kuhn, het verschil tussen natuur- en sociale wetenschappen, wetenschap en samenleving.


Specificaties

Auteur BOEKSTAL
ISBN/EAN 9789055731084
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

WIJ DENKEN OVER is een methode filosofie voor de tweede fase van HAVO/VWO die voorbereidt op het eindexamen.
De invloed van de wetenschap op de samenleving is gigantisch, als we alleen al nagaan wat er de laatste dertig jaar veranderd is aan de inhoud van een dag uit ons leven, ten gevolge van wetenschap.
In de filosofie van de wetenschap zijn er verschillende aspecten die van belang zijn:
- welke zijn de vooronderstellingen waarop de wetenschappen steunen? Zo is met name in de natuurkunde in de twintigste eeuw een grondslagendiscussie losgebarsten over de status van atomen en andere deeltjes.
- welke waarheidspretenties hanteren wetenschappen en zijn deze geldig? Hier is de wetenschapsfilosofie op zijn best. Ze gaat na of het argument: 'het is wetenschappelijk bewezen,' wel een bewijsstuk is.
- welke criteria voor wetenschappelijkheid worden gehanteerd? (wat is eigenlijk wetenschappelijk?)
- zijn er fundamentele verschillen tussen mens- en natuurwetenschappen?
- is een wetenschapper verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn ontdekkingen?

Inhoud
Inleiding en geschiedenis, feiten en kennis, weerlegging in de wetenschap: Karl Popper, revoluties in de wetenschap: Kuhn, het verschil tussen natuur- en sociale wetenschappen, wetenschap en samenleving.


Specificaties

Auteur BOEKSTAL
ISBN/EAN 9789055731084