Wijs worden basiseditie werkboek 2

LAAR

9789055739431 - Wijs worden basiseditie werkboek 2

Artikelomschrijving

Deel 2 hst 1 Samen leven hst 2 Seksualiteit en samenleving hst 3 Humanisme hst 4 Evolutie en schepping hst 5 Taal hst 6 Oosterse wijsheid: hindoeïsme en boeddhisme Algemeen bij de methode Wijs Worden Wijs Worden (Basiseditie) is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs waarbij in eerste instantie gedacht is aan VMBO. Wijs Worden is met haar accent op filosofie, levensbeschouwing en burgerschap inzetbaar binnen vakken waar reflectie over verantwoordelijk denken en handelen een centraal thema vormt. Daarbij valt met name te denken aan vakken als filosofie, levensbeschouwing en godsdienst. Bestaat het inhoudelijk zwaartepunt in levensbeschouwing, filosofie, ethiek en burgerschap, didactisch zwaartepunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten. Om die reden is menigmaal gekozen voor een beperkte vraagstelling of voor behandeling van slechts enkele aspecten binnen een veel ruimer probleemgebied. Aldus wordt de leerling op exemplarische wijze uitdrukkelijker uitgedaagd om meer dan oppervlakkig door te denken op een bepaalde vraagstelling. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt het derde hoofdstuk van het eerste deel waarbij exemplarisch twee deugden worden behandeld en uitgediept: dapperheid en eerlijkheid. Het zich eigen maken van intellectuele vaardigheden speelt dus een belangrijke rol naast het verwerven van kennis en inzicht. Grondintuïtie van Wijs Worden bestaat in de overtuiging dat vaardigheden met betrekking tot zelfstandig denken en handelen een beslissende voorwaarde vormen voor verantwoordelijk mens-zijn. Uiteraard kunnen bepaalde facetten van dit leerproces zoals training in zelfstandig denken en redeneren (men vergelijke de drie blokken in deel 1), tevens uitstekende diensten bewijzen aan andere schoolvakken. In de drie delen van Wijs Worden komen aan de orde: a. leve

Specificaties

Auteur LAAR
ISBN/EAN 9789055739431
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Deel 2 hst 1 Samen leven hst 2 Seksualiteit en samenleving hst 3 Humanisme hst 4 Evolutie en schepping hst 5 Taal hst 6 Oosterse wijsheid: hindoeïsme en boeddhisme Algemeen bij de methode Wijs Worden Wijs Worden (Basiseditie) is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs waarbij in eerste instantie gedacht is aan VMBO. Wijs Worden is met haar accent op filosofie, levensbeschouwing en burgerschap inzetbaar binnen vakken waar reflectie over verantwoordelijk denken en handelen een centraal thema vormt. Daarbij valt met name te denken aan vakken als filosofie, levensbeschouwing en godsdienst. Bestaat het inhoudelijk zwaartepunt in levensbeschouwing, filosofie, ethiek en burgerschap, didactisch zwaartepunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten. Om die reden is menigmaal gekozen voor een beperkte vraagstelling of voor behandeling van slechts enkele aspecten binnen een veel ruimer probleemgebied. Aldus wordt de leerling op exemplarische wijze uitdrukkelijker uitgedaagd om meer dan oppervlakkig door te denken op een bepaalde vraagstelling. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt het derde hoofdstuk van het eerste deel waarbij exemplarisch twee deugden worden behandeld en uitgediept: dapperheid en eerlijkheid. Het zich eigen maken van intellectuele vaardigheden speelt dus een belangrijke rol naast het verwerven van kennis en inzicht. Grondintuïtie van Wijs Worden bestaat in de overtuiging dat vaardigheden met betrekking tot zelfstandig denken en handelen een beslissende voorwaarde vormen voor verantwoordelijk mens-zijn. Uiteraard kunnen bepaalde facetten van dit leerproces zoals training in zelfstandig denken en redeneren (men vergelijke de drie blokken in deel 1), tevens uitstekende diensten bewijzen aan andere schoolvakken. In de drie delen van Wijs Worden komen aan de orde: a. leve

Specificaties

Auteur LAAR
ISBN/EAN 9789055739431