Science data

Bannink, G.B.

9789066753938 - Science data

Artikelomschrijving

ScienceData is een informatieboek voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, dat bestemd is voor gebruik in de hoogste leerjaren van havo en vwo en voor gebruik bij de centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie havo/vwo.

De inhoud is gebaseerd op de criteria die daarvoor door het college van Examens (CVE) voor deze vakken zijn opgesteld. ScienceData is toegestaan voor gebruik tijdens de centrale examens havo vanaf 2017 en vwo vanaf 2018 en kan voor havo en vwo op de boekenlijst worden geplaatst met ingang van het schooljaar 2015-2016!

ScienceData is de opvolger van BioData, dat de afgelopen jaren op veel scholen bij het biologie-onderwijs en de biologie-examens havoen vwo als naslagwerk werd gebruikt. Het auteursteam is uitgebreid met Henk Leijdens en de wis-, natuur- en scheikundedelen zijn toegevoegd. Net als in BioData is bij het ontwikkelen van ScienceData de inhoud gebaseerd op de meest recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en gerenommeerde bronnen en is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en voorstellen van diverse vakexperts.

Een belangrijk kenmerk van ScienceData is de paginanummering. Hierdoor en met behulp van het uitgebreide register kan snel elk gewenst begrip worden opgezocht.

Bij het kleurgebruik is rekening gehouden met kleurzien stoornissen. Het is desondanks mogelijk dat kandidaten bij het gebruik van dit informatiemateriaal van hun beperking hinder ondervinden. In het door het College voor Examens vastgestelde regeling toegestane hulpmiddelen is beschreven hoe de school bij de afname van de centrale examens daarmee dient om te gaan.

Specificaties

Auteur Bannink, G.B.
ISBN/EAN 9789066753938
Druk 1
€ 41,00

Artikelomschrijving

ScienceData is een informatieboek voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, dat bestemd is voor gebruik in de hoogste leerjaren van havo en vwo en voor gebruik bij de centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie havo/vwo.

De inhoud is gebaseerd op de criteria die daarvoor door het college van Examens (CVE) voor deze vakken zijn opgesteld. ScienceData is toegestaan voor gebruik tijdens de centrale examens havo vanaf 2017 en vwo vanaf 2018 en kan voor havo en vwo op de boekenlijst worden geplaatst met ingang van het schooljaar 2015-2016!

ScienceData is de opvolger van BioData, dat de afgelopen jaren op veel scholen bij het biologie-onderwijs en de biologie-examens havoen vwo als naslagwerk werd gebruikt. Het auteursteam is uitgebreid met Henk Leijdens en de wis-, natuur- en scheikundedelen zijn toegevoegd. Net als in BioData is bij het ontwikkelen van ScienceData de inhoud gebaseerd op de meest recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en gerenommeerde bronnen en is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en voorstellen van diverse vakexperts.

Een belangrijk kenmerk van ScienceData is de paginanummering. Hierdoor en met behulp van het uitgebreide register kan snel elk gewenst begrip worden opgezocht.

Bij het kleurgebruik is rekening gehouden met kleurzien stoornissen. Het is desondanks mogelijk dat kandidaten bij het gebruik van dit informatiemateriaal van hun beperking hinder ondervinden. In het door het College voor Examens vastgestelde regeling toegestane hulpmiddelen is beschreven hoe de school bij de afname van de centrale examens daarmee dient om te gaan.

Specificaties

Auteur Bannink, G.B.
ISBN/EAN 9789066753938
Druk 1