Wordhelp

Marttin, R.K.M.

9789066754133 - Wordhelp

Artikelomschrijving


Wordhelp is bestemd voor de hoogste klassen havo en vwo. De inhoud is voornamelijk ontleend aan de examens havo en vwo, aangevuld met woorden die op grond van ervaring tot het examenidioom gerekend mogen worden.

De eerste kennismaking met een te leren woord vindt plaats in een situatieve zin. Daarmee gaat het woord direct ‘leven’en zal het beter beklijven dan wanneer het alleen als ‘los’ woord wordt geleerd.

Bij de samensteling van Wordhelp is uitgegaan van de volgende selectiecriteria:
- komen regelmatig voor in genoemde examens;
- hebben een zeker abstractieniveau;
- zijn vanuit het Nederlands niet direct herkenbaar;
- behoren niet tot het basisidioom van de eerste leerjaren.

Wie de inhoud van dit boek beheerst kan op het punt van idioomkennis het examen leesvaardigheid met vertrouwen tegemoetzien. Hoe groter de woordenschat is, hoe gemakkelijker het zal zijn om een tekst te lezen en te begrijpen. Het mogen gebruiken van een woordenboek maakt het leren van idioom niet overbodig. Immers, de kandidaat heeft tijdens het examen leesvaardigheid eenvoudigweg niet de tijd een groot aantal woorden op te zoeken. Bovendien leidt voortdurend opzoeken tot onrust, spanning en ondermijning van het zelfvertrouwen.

Specificaties

Auteur Marttin, R.K.M.
ISBN/EAN 9789066754133
€ 14,50

Artikelomschrijving


Wordhelp is bestemd voor de hoogste klassen havo en vwo. De inhoud is voornamelijk ontleend aan de examens havo en vwo, aangevuld met woorden die op grond van ervaring tot het examenidioom gerekend mogen worden.

De eerste kennismaking met een te leren woord vindt plaats in een situatieve zin. Daarmee gaat het woord direct ‘leven’en zal het beter beklijven dan wanneer het alleen als ‘los’ woord wordt geleerd.

Bij de samensteling van Wordhelp is uitgegaan van de volgende selectiecriteria:
- komen regelmatig voor in genoemde examens;
- hebben een zeker abstractieniveau;
- zijn vanuit het Nederlands niet direct herkenbaar;
- behoren niet tot het basisidioom van de eerste leerjaren.

Wie de inhoud van dit boek beheerst kan op het punt van idioomkennis het examen leesvaardigheid met vertrouwen tegemoetzien. Hoe groter de woordenschat is, hoe gemakkelijker het zal zijn om een tekst te lezen en te begrijpen. Het mogen gebruiken van een woordenboek maakt het leren van idioom niet overbodig. Immers, de kandidaat heeft tijdens het examen leesvaardigheid eenvoudigweg niet de tijd een groot aantal woorden op te zoeken. Bovendien leidt voortdurend opzoeken tot onrust, spanning en ondermijning van het zelfvertrouwen.

Specificaties

Auteur Marttin, R.K.M.
ISBN/EAN 9789066754133