Sprechweiser

Mangnus, H.

9789066754317 - Sprechweiser

Artikelomschrijving

'Sprechweiser' is een uitgave spreek- en gespreksvaardigheid Duits voor de bovenbouw havo en vwo. Uitgangspunt vormen de voorstellen van het Europese Referentiekader. In 24 hoofdstukken wordt de leerling naar het beoogde doel geleid: havo B1, vwo B2. 'Sprechweiser' biedt een ruime hoeveelheid situaties, waarin de leerling geacht wordt, zich op het gewenste niveau te kunnen uiten. De aangeboden stof stijgt geleidelijk in moeilijkheidsgraad en abstractie. Of om in termen van het ERK te spreken: van binnen de belangstellingssfeer liggend tot erbuiten. Bij alle oefeningen wordt aangegeven hoe met de oefenstof kan worden omgegaan. Meestal gaat het om het oefenen in tweetallen. Deze vorm biedt de leerlingen de ruimste mogelijkheid tot spreken. Spreken leert men immers door spreken. Om zich inhoudelijk op de betreffende onderwerpen voor te bereiden, doet de leerling er goed aan zich vooraf de Sprechhilfen eigen te maken. 'Sprechweiser' kan in elke klassensituatie worden gebruikt, niet alleen in kleine groepjes maar ook in klassen van 30 leerlingen. Voor de docent is een handleiding beschikbaar met antwoorden en suggesties voor de organisatie van de lessen en de didactisering van de lesstof. Ook vindt de docent er voorstellen voor toetsing.

Specificaties

Auteur Mangnus, H.
ISBN/EAN 9789066754317
€ 15,50

Artikelomschrijving

'Sprechweiser' is een uitgave spreek- en gespreksvaardigheid Duits voor de bovenbouw havo en vwo. Uitgangspunt vormen de voorstellen van het Europese Referentiekader. In 24 hoofdstukken wordt de leerling naar het beoogde doel geleid: havo B1, vwo B2. 'Sprechweiser' biedt een ruime hoeveelheid situaties, waarin de leerling geacht wordt, zich op het gewenste niveau te kunnen uiten. De aangeboden stof stijgt geleidelijk in moeilijkheidsgraad en abstractie. Of om in termen van het ERK te spreken: van binnen de belangstellingssfeer liggend tot erbuiten. Bij alle oefeningen wordt aangegeven hoe met de oefenstof kan worden omgegaan. Meestal gaat het om het oefenen in tweetallen. Deze vorm biedt de leerlingen de ruimste mogelijkheid tot spreken. Spreken leert men immers door spreken. Om zich inhoudelijk op de betreffende onderwerpen voor te bereiden, doet de leerling er goed aan zich vooraf de Sprechhilfen eigen te maken. 'Sprechweiser' kan in elke klassensituatie worden gebruikt, niet alleen in kleine groepjes maar ook in klassen van 30 leerlingen. Voor de docent is een handleiding beschikbaar met antwoorden en suggesties voor de organisatie van de lessen en de didactisering van de lesstof. Ook vindt de docent er voorstellen voor toetsing.

Specificaties

Auteur Mangnus, H.
ISBN/EAN 9789066754317