Elsevier vpb almanak 2011

Berns, J.

9789068825848 - Elsevier vpb almanak 2011

Artikelomschrijving

Elsevier VPB Almanak 2011 Met de editie 2011 beleeft Elsevier VPB Almanak zijn eenenveertigste uitgave! Dat bewijst dat deze Almanak in het scala van fi scale naslagwerken een constante plaats inneemt en door veel en trouwe gebruikers in hoge mate wordt gewaardeerd. In de editie 2011 vinden wederom alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar hun weerslag en dat mondt waar mogelijk uit in aanwijzingen voor belastingbesparing. Ook het fenomeen van de recente verkorte aangifte en alles wat daarmee samenhangt wordt (in een speciaal daaraan gewijd deel) uit de doeken gedaan.Elsevier VPB Almanak 2011 is daardoor de ideale handleiding bij de aangifte vennootschapsbelasting 2010 voor vennootschapsdirecteuren, belastingadviseurs, advocaten, aandeelhouders en notarissen. Daarnaast bevat het boek thematische delen waarin wordt ingegaan op gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht moet worden besteed aan fi scale aspecten van de in dat verband te nemen beslissingen, bijv. de omzetting van een eenmanszaak in een BV of NV, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging en de geruisloze terugkeer uit de BV. Uiteraard wordt ook de positie van de directeur-aandeelhouder voor de inkomstenbelasting uitgebreid beschreven. In de VPB Almanak is verder alles te vinden wat u moet weten over het opleggen en de invordering van de belastingaanslagen en de middelen die de belastingplichtige ten dienste staan om zijn recht te halen, bijv. bezwaar en beroep, navordering en renteberekening. Voorts worden belangrijke praktische hoofdpunten van het ondernemingsrecht besproken. De relevante wetteksten geldend voor het jaar van de aangifte dus dit jaar de wetteksten geldend in 2010 zijn integraal opgenomen. En natuurlijk worden de wijzigingen per 1 januari 2011 ook al weergegeven en becommentarieerd, zodat Elsevier VPB Almanak 2011 zonder meer een actuele vraagbaak is voor de praktijkuitoefening in 2011. Bijzondere onderwerpen Als onderwerpen die in de

Specificaties

Auteur Berns, J.
ISBN/EAN 9789068825848
€ 81,62

Artikelomschrijving

Elsevier VPB Almanak 2011 Met de editie 2011 beleeft Elsevier VPB Almanak zijn eenenveertigste uitgave! Dat bewijst dat deze Almanak in het scala van fi scale naslagwerken een constante plaats inneemt en door veel en trouwe gebruikers in hoge mate wordt gewaardeerd. In de editie 2011 vinden wederom alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar hun weerslag en dat mondt waar mogelijk uit in aanwijzingen voor belastingbesparing. Ook het fenomeen van de recente verkorte aangifte en alles wat daarmee samenhangt wordt (in een speciaal daaraan gewijd deel) uit de doeken gedaan.Elsevier VPB Almanak 2011 is daardoor de ideale handleiding bij de aangifte vennootschapsbelasting 2010 voor vennootschapsdirecteuren, belastingadviseurs, advocaten, aandeelhouders en notarissen. Daarnaast bevat het boek thematische delen waarin wordt ingegaan op gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming waarbij extra aandacht moet worden besteed aan fi scale aspecten van de in dat verband te nemen beslissingen, bijv. de omzetting van een eenmanszaak in een BV of NV, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging en de geruisloze terugkeer uit de BV. Uiteraard wordt ook de positie van de directeur-aandeelhouder voor de inkomstenbelasting uitgebreid beschreven. In de VPB Almanak is verder alles te vinden wat u moet weten over het opleggen en de invordering van de belastingaanslagen en de middelen die de belastingplichtige ten dienste staan om zijn recht te halen, bijv. bezwaar en beroep, navordering en renteberekening. Voorts worden belangrijke praktische hoofdpunten van het ondernemingsrecht besproken. De relevante wetteksten geldend voor het jaar van de aangifte dus dit jaar de wetteksten geldend in 2010 zijn integraal opgenomen. En natuurlijk worden de wijzigingen per 1 januari 2011 ook al weergegeven en becommentarieerd, zodat Elsevier VPB Almanak 2011 zonder meer een actuele vraagbaak is voor de praktijkuitoefening in 2011. Bijzondere onderwerpen Als onderwerpen die in de

Specificaties

Auteur Berns, J.
ISBN/EAN 9789068825848