Elsevier vpb almanak 2008 cd-rom

REED

9789068829754 - Elsevier vpb almanak 2008 cd-rom

Artikelomschrijving

Werken aan winst. Dat was de titel van de herziening van de vennootschapsbelasting met ingang van 2007. Op verschillende onderdelen van de belastingheffing van vennootschappen zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Die worden in Elsevier VPB Almanak 2008 op heldere wijze en met een kritische blik uiteengezet en toegelicht. Elsevier VPB Almanak 2008 is daardoor de ideale handleiding bij de aangifte vennootschapsbelasting 2007 voor vennootschapsdirecteuren, belastingadviseurs, advocaten, aandeelhouders en notarissen. Daarnaast bevat het boek thematische delen, waarin wordt ingegaan op momenten waarop de organisatie van de onderneming ook de fiscale aandacht vraagt: omzetting van een eenmanszaak in een BV of NV, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging, management-, pensioen- en beleggings-BV, en de geruisloze terugkeer uit de BV. Uiteraard wordt ook de positie van de directeuraandeelhouder uitgebreid beschreven. In de almanak is verder alles te vinden wat u moet weten over opleggen en de invordering van de belastingaanslagen. Denk aan bezwaar en beroep, navordering en renteberekening. Voorts worden hoofdpunten van het ondernemingsrecht besproken. De relevante wetteksten geldend voor het jaar van de aangifte ? dus dit jaar de wetteksten geldend in 2007 ? zijn integraal opgenomen. En natuurlijk worden de wijzigingen per 1 januari 2008 ook al weergegeven en becommentarieerd. Uitgebreid aandacht voor Met name door lWerken aan winstl zijn er dit jaar veel ltopicsl. Wij noemen: de deelnemingsvrijstelling: wat is er nog vrijgesteld? hoe zit het met de aftrek van rente op leningen voor acquisities enz.? welke afschrijving accepteert de fiscus nog op gebouwen en goodwill? wat betekenen de octrooi- en de groepsrentebox voor mijn vennootschap? Hoe zit het nu precies met de verliesverrekening en het tarief van de vennootschapsbelastin

Specificaties

Auteur REED
ISBN/EAN 9789068829754
Helaas...
Uitverkocht

Artikelomschrijving

Werken aan winst. Dat was de titel van de herziening van de vennootschapsbelasting met ingang van 2007. Op verschillende onderdelen van de belastingheffing van vennootschappen zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Die worden in Elsevier VPB Almanak 2008 op heldere wijze en met een kritische blik uiteengezet en toegelicht. Elsevier VPB Almanak 2008 is daardoor de ideale handleiding bij de aangifte vennootschapsbelasting 2007 voor vennootschapsdirecteuren, belastingadviseurs, advocaten, aandeelhouders en notarissen. Daarnaast bevat het boek thematische delen, waarin wordt ingegaan op momenten waarop de organisatie van de onderneming ook de fiscale aandacht vraagt: omzetting van een eenmanszaak in een BV of NV, fusie en reorganisatie, splitsing, bedrijfsopvolging, management-, pensioen- en beleggings-BV, en de geruisloze terugkeer uit de BV. Uiteraard wordt ook de positie van de directeuraandeelhouder uitgebreid beschreven. In de almanak is verder alles te vinden wat u moet weten over opleggen en de invordering van de belastingaanslagen. Denk aan bezwaar en beroep, navordering en renteberekening. Voorts worden hoofdpunten van het ondernemingsrecht besproken. De relevante wetteksten geldend voor het jaar van de aangifte ? dus dit jaar de wetteksten geldend in 2007 ? zijn integraal opgenomen. En natuurlijk worden de wijzigingen per 1 januari 2008 ook al weergegeven en becommentarieerd. Uitgebreid aandacht voor Met name door lWerken aan winstl zijn er dit jaar veel ltopicsl. Wij noemen: de deelnemingsvrijstelling: wat is er nog vrijgesteld? hoe zit het met de aftrek van rente op leningen voor acquisities enz.? welke afschrijving accepteert de fiscus nog op gebouwen en goodwill? wat betekenen de octrooi- en de groepsrentebox voor mijn vennootschap? Hoe zit het nu precies met de verliesverrekening en het tarief van de vennootschapsbelastin

Specificaties

Auteur REED
ISBN/EAN 9789068829754