Nederland is van ons allemaal

Bouchibti, S

9789077866627 - Nederland is van ons allemaal

Artikelomschrijving

Het handboek ‘Nederland is van ons allemaal’ draagt uit dat de Grondwet niet zomaar een stoffige tekst is, maar de levende basis waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet is bij uitstek verbindend. De Grondwet beschermt en geeft richting aan onze samenleving en is een middel om in dialoog te gaan over racisme, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat één grondplicht: de plicht om op een open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de democratische kernwaarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties. In het handboek staat de VIP-methode centraal, wat staat voor Vrijheid, Identiteit en Participatie. De VIP-methode biedt docenten en leerkrachten en andere professionals die met jongeren werken handvatten om op een respectvolle manier in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of gepolariseerde sociale en maatschappelijke thema’s. Leerlingen en studenten leren elkaar te corrigeren en zelf te incasseren en hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. VIP zet aan tot dialoog, kritisch denken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. In het Handboek wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming aan de hand van de volgende kernwaarden: gelijkheidsbeginsel, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, diversiteit, solidariteit en democratie. En geeft invulling aan artikel 1 van de Grondwet, artikel 6 (vrijheid van Godsdienst), artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11 (onaantastbaarheid lichaam). 'Dit boek is een unieke combinatie van kwetsbaarheid en duidelijkheid. Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van docenten. Eindelijk is er een boek dat docenten de hand reikt. Goed les

Specificaties

Auteur Bouchibti, S
ISBN/EAN 9789077866627
€ 35,95

Artikelomschrijving

Het handboek ‘Nederland is van ons allemaal’ draagt uit dat de Grondwet niet zomaar een stoffige tekst is, maar de levende basis waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet is bij uitstek verbindend. De Grondwet beschermt en geeft richting aan onze samenleving en is een middel om in dialoog te gaan over racisme, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat één grondplicht: de plicht om op een open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de democratische kernwaarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties. In het handboek staat de VIP-methode centraal, wat staat voor Vrijheid, Identiteit en Participatie. De VIP-methode biedt docenten en leerkrachten en andere professionals die met jongeren werken handvatten om op een respectvolle manier in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of gepolariseerde sociale en maatschappelijke thema’s. Leerlingen en studenten leren elkaar te corrigeren en zelf te incasseren en hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. VIP zet aan tot dialoog, kritisch denken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. In het Handboek wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming aan de hand van de volgende kernwaarden: gelijkheidsbeginsel, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, diversiteit, solidariteit en democratie. En geeft invulling aan artikel 1 van de Grondwet, artikel 6 (vrijheid van Godsdienst), artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11 (onaantastbaarheid lichaam). 'Dit boek is een unieke combinatie van kwetsbaarheid en duidelijkheid. Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van docenten. Eindelijk is er een boek dat docenten de hand reikt. Goed les

Specificaties

Auteur Bouchibti, S
ISBN/EAN 9789077866627