ExpeditieMe vo / vmbo studieboek LOB versie 2020-2021

ImpactYou

9789082584899 - ExpeditieMe vo / vmbo studieboek LOB versie 2020-2021

Artikelomschrijving

Wat is ExpeditieMe?
ExpeditieMe is een volledige doorlopende LOB-leerlijn van vmbo jaar 1 t/m 4 in één boek. Uit ervaring is gebleken dat een harde splitsing op onderbouw/bovenbouw vaak niet overeenkomt met de behoefte uit de praktijk. Door de volledige doorlopende leerlijn te combineren ontstaat er ruimte om LOB meer op maat aan te bieden en leerlingen te laten terug- en vooruitblikken. Daarnaast biedt het de flexibiliteit om leerlingen op hun eigen tempo en naar eigen interesse/behoefte te laten werken. Vandaar de keuze voor alles in één boek.
Ontstaan van ExpeditieMe:

ExpeditieMe is ontstaan vanuit een toenemende vraag vanuit het voortgezet onderwijs om onze succesvolle LOB-aanpak van het mbo eveneens ‘te vertalen’ naar deze belangrijke groep in het onderwijs. ExpeditieMe neemt leerlingen en hun ‘expeditieleden’ stapsgewijs mee op ontdekkingsreis naar zichzelf, waarvan de bestemming onbekend is. Leerlingen krijgen tools, missies en uitdagingen aangereikt, waarmee ze leren hun eigen expeditie (loopbaan) vorm te geven.
ExpeditieMe sluit aan bij:
1. de richtlijnen van de kwalificatie-eisen Loopbaan, doordat de vijf loopbaancompetenties door het volledige programma zijn verweven en op herkenbare wijze met zichtbaar zijn gemaakt. Tijdens de onderbouw maken leerlingen kennis met alle vijf de competenties en bouwen hierop verder in de bovenbouw;
2. de taxonomie van Bloom, om leerlingen te voorzien van een rijk en afwisselend aanbod aan leeractiviteiten;
3. het creëren van een prettige, herkenbare en overzichtelijk manier van werken;
4. het stimuleren van 21e-eeuwse vaardigheden;
5. het prikkelen van leerlingen in het toepassen van executieve functies (die het brein helpen bij het maken van beslissingen, beheersen van impulsen en het focussen op wat belangrijk is);
6. de wens om interactie en betrokkenheid van ouders/verzorgers, leeftijdsgenoten, docenten, mentoren/slb’ers, decanen te vergroten en het actief leren aanleggen, uitbreiden en onderhouden van een netwerk.

Specificaties

Auteur ImpactYou
ISBN/EAN 9789082584899
Druk 1
€ 26,95

Artikelomschrijving

Wat is ExpeditieMe?
ExpeditieMe is een volledige doorlopende LOB-leerlijn van vmbo jaar 1 t/m 4 in één boek. Uit ervaring is gebleken dat een harde splitsing op onderbouw/bovenbouw vaak niet overeenkomt met de behoefte uit de praktijk. Door de volledige doorlopende leerlijn te combineren ontstaat er ruimte om LOB meer op maat aan te bieden en leerlingen te laten terug- en vooruitblikken. Daarnaast biedt het de flexibiliteit om leerlingen op hun eigen tempo en naar eigen interesse/behoefte te laten werken. Vandaar de keuze voor alles in één boek.
Ontstaan van ExpeditieMe:

ExpeditieMe is ontstaan vanuit een toenemende vraag vanuit het voortgezet onderwijs om onze succesvolle LOB-aanpak van het mbo eveneens ‘te vertalen’ naar deze belangrijke groep in het onderwijs. ExpeditieMe neemt leerlingen en hun ‘expeditieleden’ stapsgewijs mee op ontdekkingsreis naar zichzelf, waarvan de bestemming onbekend is. Leerlingen krijgen tools, missies en uitdagingen aangereikt, waarmee ze leren hun eigen expeditie (loopbaan) vorm te geven.
ExpeditieMe sluit aan bij:
1. de richtlijnen van de kwalificatie-eisen Loopbaan, doordat de vijf loopbaancompetenties door het volledige programma zijn verweven en op herkenbare wijze met zichtbaar zijn gemaakt. Tijdens de onderbouw maken leerlingen kennis met alle vijf de competenties en bouwen hierop verder in de bovenbouw;
2. de taxonomie van Bloom, om leerlingen te voorzien van een rijk en afwisselend aanbod aan leeractiviteiten;
3. het creëren van een prettige, herkenbare en overzichtelijk manier van werken;
4. het stimuleren van 21e-eeuwse vaardigheden;
5. het prikkelen van leerlingen in het toepassen van executieve functies (die het brein helpen bij het maken van beslissingen, beheersen van impulsen en het focussen op wat belangrijk is);
6. de wens om interactie en betrokkenheid van ouders/verzorgers, leeftijdsgenoten, docenten, mentoren/slb’ers, decanen te vergroten en het actief leren aanleggen, uitbreiden en onderhouden van een netwerk.

Specificaties

Auteur ImpactYou
ISBN/EAN 9789082584899
Druk 1