Contact! 1 werkboek + online-mp3's

Leeuw, E. de

9789460301353 - Contact! 1 werkboek + online-mp3's

Artikelomschrijving

Contact! is een driedelige, communicatieve, moderne leergang Nederlands voor hoogopgeleide, anderstalige volwassenen. De drie delen leiden naar niveau B2 van het Europees Referentiekader, het niveau van het staatsexamen NT2, programma II. Deel 1 leidt naar niveau A2. In het werkboek staat een reeks functionele schrijf-, luister-,lees-, woordenschat-, en grammaticaoefeningen bij ieder deel van een hoofdstuk in het tekstboek; in het werkboek is relatief meer aandacht voor schrijfvaardigheid. In het werkboek staan vele uitspraakoefeningen, die van receptief naar productief gaan. Deze oefeningen staan ook op de audio-cd's van het werkboek. Het werkboek bevat twee bijlagen: de transcripties van de luisterteksten en de oplossingen van de oefeningen uit het werkboek.

Specificaties

Auteur Leeuw, E. de
ISBN/EAN 9789460301353
Druk 3
€ 41,95

Artikelomschrijving

Contact! is een driedelige, communicatieve, moderne leergang Nederlands voor hoogopgeleide, anderstalige volwassenen. De drie delen leiden naar niveau B2 van het Europees Referentiekader, het niveau van het staatsexamen NT2, programma II. Deel 1 leidt naar niveau A2. In het werkboek staat een reeks functionele schrijf-, luister-,lees-, woordenschat-, en grammaticaoefeningen bij ieder deel van een hoofdstuk in het tekstboek; in het werkboek is relatief meer aandacht voor schrijfvaardigheid. In het werkboek staan vele uitspraakoefeningen, die van receptief naar productief gaan. Deze oefeningen staan ook op de audio-cd's van het werkboek. Het werkboek bevat twee bijlagen: de transcripties van de luisterteksten en de oplossingen van de oefeningen uit het werkboek.

Specificaties

Auteur Leeuw, E. de
ISBN/EAN 9789460301353
Druk 3