Wijs worden leerboek 1

Laar, J. van de

9789460360329 - Wijs worden leerboek 1

Artikelomschrijving

Wijs Worden komt tegemoet aan de grote vraag naar bezinning op levensbeschouwing, ethiek, burgerschap, en filosofie in het Voortgezet Onderwijs. De methode is bruikbaar in de basisvorming bij die vakken waar 'verantwoordelijk handelen' een belangrijk thema vormt. Van Wijs Worden zijn twee versies leverbaar: * Wijs Worden voor HAVO/VWO * Basiseditie van Wijs Worden voor VMBO-T/HAVO Voor VWO/gymnasium is daarnaast Wegen Naar Wijsheid (WNW) ontwikkeld (zie in Met de methode Wijs Worden maakt de leerling kennis met levensbeschouwelijke vragen en antwoorden daarop. De inhoud staat in het perspectief van het actuele debat over de plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving. Daarom spelen basiswaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en tolerantie een belangrijke rol. Wijs Worden draagt bij tot het vermogen van de leerling om kritisch te kunnen reflecteren op de eigen - groeiende - levensbeschouwelijke en morele opvattingen; voor deze kritische reflectie op de eigen levensbeschouwing wordt binnen Wijs Worden de term 'filosofie' gebruikt. Inhoud Wijs Worden hst 1 Over wat echt belangrijk is hst 2 Samen op de wereld hst 3 Over wat wel en niet deugt hst 4 Hoofdwaarden in onze maatschappij hst 5 Wat kun je zeker weten? hst 6 Jodendom, christendom, islam Belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de bestaande editie Werkboek * Grotere diversiteit aan opdrachten (met name wat de moeilijkheidsgraad betreft) hetgeen gebruik van Wijs Worden op meerdere niveaus mogelijk maakt. * Verbeterde beelddidactiek met speciale kijkopdrachten. Dit werd mede gerealiseerd door een geheel in kleur gedrukt werkboek. Begrippen Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van alle belangrijke begrippen die in het hoofdstuk aan de orde komen. Deze lijst staat ook op de voor gebruikers toegankelijke website van Wijs Worden. Test jezelf De leerling kan aan de

Specificaties

Auteur Laar, J. van de
ISBN/EAN 9789460360329
Druk 1
€ 22,95

Artikelomschrijving

Wijs Worden komt tegemoet aan de grote vraag naar bezinning op levensbeschouwing, ethiek, burgerschap, en filosofie in het Voortgezet Onderwijs. De methode is bruikbaar in de basisvorming bij die vakken waar 'verantwoordelijk handelen' een belangrijk thema vormt. Van Wijs Worden zijn twee versies leverbaar: * Wijs Worden voor HAVO/VWO * Basiseditie van Wijs Worden voor VMBO-T/HAVO Voor VWO/gymnasium is daarnaast Wegen Naar Wijsheid (WNW) ontwikkeld (zie in Met de methode Wijs Worden maakt de leerling kennis met levensbeschouwelijke vragen en antwoorden daarop. De inhoud staat in het perspectief van het actuele debat over de plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving. Daarom spelen basiswaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en tolerantie een belangrijke rol. Wijs Worden draagt bij tot het vermogen van de leerling om kritisch te kunnen reflecteren op de eigen - groeiende - levensbeschouwelijke en morele opvattingen; voor deze kritische reflectie op de eigen levensbeschouwing wordt binnen Wijs Worden de term 'filosofie' gebruikt. Inhoud Wijs Worden hst 1 Over wat echt belangrijk is hst 2 Samen op de wereld hst 3 Over wat wel en niet deugt hst 4 Hoofdwaarden in onze maatschappij hst 5 Wat kun je zeker weten? hst 6 Jodendom, christendom, islam Belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de bestaande editie Werkboek * Grotere diversiteit aan opdrachten (met name wat de moeilijkheidsgraad betreft) hetgeen gebruik van Wijs Worden op meerdere niveaus mogelijk maakt. * Verbeterde beelddidactiek met speciale kijkopdrachten. Dit werd mede gerealiseerd door een geheel in kleur gedrukt werkboek. Begrippen Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van alle belangrijke begrippen die in het hoofdstuk aan de orde komen. Deze lijst staat ook op de voor gebruikers toegankelijke website van Wijs Worden. Test jezelf De leerling kan aan de

Specificaties

Auteur Laar, J. van de
ISBN/EAN 9789460360329
Druk 1