Vrij zicht op islam leerlingenboek

Vink, T.

9789460360961 - Vrij zicht op islam leerlingenboek

Artikelomschrijving

Vrij zicht op ... is een serie projecten - op het snijvlak van maatschappij, ethiek en burgerschap - voor schoolvakken waar ruimte is voor reflectie - waarbij de docent een eigen leerlijn kan samenstellen Waar komen de verschillen tussen culturen vandaan? Want ze bestaan. En moeten ze ook blijven bestaan? Welke achtergrond in het denken over leven en wereld is er verantwoordelijk voor? Hoe kun je als niet-moslim de kijk van een moslim op leven en wereld begrijpen en daar wat van opsteken? Wat ligt er aan de basis van die kijk op leven en wereld? En wat kun je ook als moslim hier opsteken? Want ben je niet ook moslim in een kleiner wordende wereld? Misschien wel als deel van een minderheid binnen een andere niet-moslim cultuur, zoals in Nederland? Op dit soort vragen gaat Vrij Zicht op islam in. Inhoud VZO islam Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Geschiedenis van de islam 6 Paragraaf 1 Inleiding 7 Paragraaf 2 De hidjra 7 Paragraaf 3 Vóór de hidjra 7 Paragraaf 4 Ná de hidjra 9 Paragraaf 5 De vier 'rechtgeleide kaliefen' (632 - 661) 10 Paragraaf 6 Verschillende dynastieën 11 Paragraaf 7 Soennieten en sji'ieten 13 Paragraaf 8 Soefi's 14 Hoofdstuk 2 Belangrijke begrippen uit de islam 15 Paragraaf 1 Inleiding 16 Paragraaf 2 Islam 16 Paragraaf 3 De Koran 17 Paragraaf 4 Soenna en hadieth 17 Paragraaf 5 Sjarie'a 18 Paragraaf 6 Oelama 20 Hoofdstuk 3 De vijf zuilen van de islam 21 Paragraaf 1 Inleiding 22 Paragraaf 2 Sjahada 22 Paragraaf 3 Salaat 22 Paragraaf 4 Zakaat 23 Paragraaf 5 Ramadan 24 Paragraaf 6 Haddj 24 Hoofdstuk 4 De vijf zuilen van de imam 27 Paragraaf 1 Inleiding 28 Paragraaf 2 God of Allah 28 Paragraaf 3 Engelen, boeken en gezanten 29 Paragraaf 4 De laatste dag 29 Paragraaf 5 Ethiek 30 Hoofdstuk 5 De moskee 31 Paragraaf 1 Inleiding 32 Paragraaf 2 Ontstaa

Specificaties

Auteur Vink, T.
ISBN/EAN 9789460360961
€ 15,95

Artikelomschrijving

Vrij zicht op ... is een serie projecten - op het snijvlak van maatschappij, ethiek en burgerschap - voor schoolvakken waar ruimte is voor reflectie - waarbij de docent een eigen leerlijn kan samenstellen Waar komen de verschillen tussen culturen vandaan? Want ze bestaan. En moeten ze ook blijven bestaan? Welke achtergrond in het denken over leven en wereld is er verantwoordelijk voor? Hoe kun je als niet-moslim de kijk van een moslim op leven en wereld begrijpen en daar wat van opsteken? Wat ligt er aan de basis van die kijk op leven en wereld? En wat kun je ook als moslim hier opsteken? Want ben je niet ook moslim in een kleiner wordende wereld? Misschien wel als deel van een minderheid binnen een andere niet-moslim cultuur, zoals in Nederland? Op dit soort vragen gaat Vrij Zicht op islam in. Inhoud VZO islam Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Geschiedenis van de islam 6 Paragraaf 1 Inleiding 7 Paragraaf 2 De hidjra 7 Paragraaf 3 Vóór de hidjra 7 Paragraaf 4 Ná de hidjra 9 Paragraaf 5 De vier 'rechtgeleide kaliefen' (632 - 661) 10 Paragraaf 6 Verschillende dynastieën 11 Paragraaf 7 Soennieten en sji'ieten 13 Paragraaf 8 Soefi's 14 Hoofdstuk 2 Belangrijke begrippen uit de islam 15 Paragraaf 1 Inleiding 16 Paragraaf 2 Islam 16 Paragraaf 3 De Koran 17 Paragraaf 4 Soenna en hadieth 17 Paragraaf 5 Sjarie'a 18 Paragraaf 6 Oelama 20 Hoofdstuk 3 De vijf zuilen van de islam 21 Paragraaf 1 Inleiding 22 Paragraaf 2 Sjahada 22 Paragraaf 3 Salaat 22 Paragraaf 4 Zakaat 23 Paragraaf 5 Ramadan 24 Paragraaf 6 Haddj 24 Hoofdstuk 4 De vijf zuilen van de imam 27 Paragraaf 1 Inleiding 28 Paragraaf 2 God of Allah 28 Paragraaf 3 Engelen, boeken en gezanten 29 Paragraaf 4 De laatste dag 29 Paragraaf 5 Ethiek 30 Hoofdstuk 5 De moskee 31 Paragraaf 1 Inleiding 32 Paragraaf 2 Ontstaa

Specificaties

Auteur Vink, T.
ISBN/EAN 9789460360961