Startrekenen 1f leerwerkboek deel a+b

Lagendijk R.. E.A.

9789490998363 - Startrekenen 1f leerwerkboek deel a+b

Artikelomschrijving

STARTREKENEN 1F Startrekenen is de methode rekenvaardigheid van Uitgeverij Deviant. Startrekenen is ontwikkeld conform de referentieniveaus 1F, 2F en 3F van de Commissie Meijerink. De Commissie Meijerink heeft in het rapport 'Doorlopende leerlijnen taal en rekenen' per referentieniveau geformuleerd aan welke rekeneisen een leerling moet voldoen ten aanzien van de vier domeinen: - getallen; - verhoudingen; - meten & meetkunde; - verbanden. Uitgeverij Deviant biedt drie elkaar aanvullende producten om het beleid voor rekenvaardigheid inhoud te geven: 1. Rekenniveautest (RNT): adaptieve online niveautest om het rekenniveau van de leerling vast te stellen; 2. Startrekenen Leerwerkboeken: leerwerkboeken rekenvaardigheid op 'Op weg naar 1F', 1F- 2F- en 3F-niveau; 3. Startrekenen Online: oefen- en toetsprogramma rekenvaardigheid op 'Op weg naar 1F', 1F-, 2F- en 3F-niveau. DOELGROEP STARTREKENEN 1F Startrekenen 1F is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs (PrO), in de onderbouw van het vmbo, in VM2-trajecten en in Entree-opleidingen (AKA-trajecten en niveau 1). Startrekenen 1F is ook geschikt voor leerlingen in het vo en mbo op andere niveaus die een rekenachterstand hebben opgelopen. LEERWERKBOEK Het leerwerkboek Startrekenen 1F behandelt de domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & meetkunde en Verbanden op referentieniveau 1F. Het leerwerkboek Startrekenen 1F valt uiteen in een A-deel en een B-deel. In het A-deel worden de domeinen Getallen en Verhoudingen behandeld. In het B-deel worden de domeinen Meten & meetkunde en Verbanden behandeld. Elk domein valt op met een eigen kleur, zodat de leerling makkelijk door het boek kan navigeren. Zowel de theorie als de opdrachten zijn kort en krachtig geformuleerd, zodat de leerling niet wordt afgerekend op taal in een rekenmethode. Elk van de twee delen heeft een studiebelasting van circa één leerjaar. HOOFDSTUKOPBOUW De vier domeinen in Startrekenen 1F zijn elk in hoofdstukken onderverdeeld. E

Specificaties

Auteur Lagendijk R.. E.A.
ISBN/EAN 9789490998363
Druk 1
€ 34,50

Artikelomschrijving

STARTREKENEN 1F Startrekenen is de methode rekenvaardigheid van Uitgeverij Deviant. Startrekenen is ontwikkeld conform de referentieniveaus 1F, 2F en 3F van de Commissie Meijerink. De Commissie Meijerink heeft in het rapport 'Doorlopende leerlijnen taal en rekenen' per referentieniveau geformuleerd aan welke rekeneisen een leerling moet voldoen ten aanzien van de vier domeinen: - getallen; - verhoudingen; - meten & meetkunde; - verbanden. Uitgeverij Deviant biedt drie elkaar aanvullende producten om het beleid voor rekenvaardigheid inhoud te geven: 1. Rekenniveautest (RNT): adaptieve online niveautest om het rekenniveau van de leerling vast te stellen; 2. Startrekenen Leerwerkboeken: leerwerkboeken rekenvaardigheid op 'Op weg naar 1F', 1F- 2F- en 3F-niveau; 3. Startrekenen Online: oefen- en toetsprogramma rekenvaardigheid op 'Op weg naar 1F', 1F-, 2F- en 3F-niveau. DOELGROEP STARTREKENEN 1F Startrekenen 1F is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs (PrO), in de onderbouw van het vmbo, in VM2-trajecten en in Entree-opleidingen (AKA-trajecten en niveau 1). Startrekenen 1F is ook geschikt voor leerlingen in het vo en mbo op andere niveaus die een rekenachterstand hebben opgelopen. LEERWERKBOEK Het leerwerkboek Startrekenen 1F behandelt de domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & meetkunde en Verbanden op referentieniveau 1F. Het leerwerkboek Startrekenen 1F valt uiteen in een A-deel en een B-deel. In het A-deel worden de domeinen Getallen en Verhoudingen behandeld. In het B-deel worden de domeinen Meten & meetkunde en Verbanden behandeld. Elk domein valt op met een eigen kleur, zodat de leerling makkelijk door het boek kan navigeren. Zowel de theorie als de opdrachten zijn kort en krachtig geformuleerd, zodat de leerling niet wordt afgerekend op taal in een rekenmethode. Elk van de twee delen heeft een studiebelasting van circa één leerjaar. HOOFDSTUKOPBOUW De vier domeinen in Startrekenen 1F zijn elk in hoofdstukken onderverdeeld. E

Specificaties

Auteur Lagendijk R.. E.A.
ISBN/EAN 9789490998363
Druk 1