Aristoteles

Tongeren, P. van

9789491224034 - Aristoteles

Artikelomschrijving

Aristoteles (384-322 v.Chr.) was in zijn jeugd de huisleraar van de jonge Alexander de Grote. Hij werd de belangrijkste leerling van Plato en was - terecht - beledigd toen hij niet diens opvolger werd; hij stichtte een eigen school maar moest later Athene verlaten omdat de stemming zo vijandig werd jegens buitenlanders dat hij vreesde dat het lot van Sokrates ook hem zou treffen. Er is momenteel sprake van een waar neo-aristotelisme, met name in de ethiek. In deze collegereeks ligt daarom de nadruk op de praktische filosofie van Aristoteles. "Prof.dr. Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij is sinds 1993 hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en sinds 2002 buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis en heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (2006) en Over het verstrijken van de tijd (2007). "

Specificaties

Auteur Tongeren, P. van
ISBN/EAN 9789491224034
€ 29,95

Artikelomschrijving

Aristoteles (384-322 v.Chr.) was in zijn jeugd de huisleraar van de jonge Alexander de Grote. Hij werd de belangrijkste leerling van Plato en was - terecht - beledigd toen hij niet diens opvolger werd; hij stichtte een eigen school maar moest later Athene verlaten omdat de stemming zo vijandig werd jegens buitenlanders dat hij vreesde dat het lot van Sokrates ook hem zou treffen. Er is momenteel sprake van een waar neo-aristotelisme, met name in de ethiek. In deze collegereeks ligt daarom de nadruk op de praktische filosofie van Aristoteles. "Prof.dr. Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij is sinds 1993 hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en sinds 2002 buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis en heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (2006) en Over het verstrijken van de tijd (2007). "

Specificaties

Auteur Tongeren, P. van
ISBN/EAN 9789491224034