Startrekenen 1f leerwerkboek deel b

Heebels, S.

9789491699429 - Startrekenen 1f leerwerkboek deel b

Artikelomschrijving

STARTREKENEN 1F is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs, de onderbouw van het vmbo en voor mbo-studenten die een rekenachterstand hebben opgelopen. Het betreft een toegankelijke en overzichtelijke methode met beknopte theorie, duidelijke voorbeelden en gevarieerde opdrachten. De methode bevat veel herkenbare contexten en functionele afbeeldingen. STARTREKENEN 1F DEEL B Startrekenen 1F behandelt de vier rekendomeinen op referentieniveau 1F met veel contextopgaven en bestaat uit twee leerwerkboeken. In Deel B komen de domeinen Meten & meetkunde en Verbanden aan bod. Zowel de theorie als de opdrachten zijn kort en in begrijpelijke taal geformuleerd. De theorie wordt ondersteund met duidelijke illustraties uit de dagelijkse praktijk van de student of leerling. STRUCTUUR Elk hoofdstuk in Startrekenen 1F, deel B heeft dezelfde structuur: 1. Het hoofdstuk begint met een laagdrempelige startopdracht die een goed beeld geeft van het niveau van de student of leerling en zijn voorkennis van het onderwerp activeert. 2. Daarna maakt de student leerling opdrachten per onderwerp, ondersteund door heldere theorieblokken en bijpassende voorbeelden. De opdrachten bestaan enerzijds uit ?kale? rekenopgaven om de basisvaardigheden rekenen te trainen, en anderzijds uit contextopgaven waarbij de leerling leert een oplossingsstrategie te ontwikkelen en te reflecteren op de behandelde stof. 3. Elk hoofdstuk sluit af met een uitdagende eindopdracht. Het onderwerp van deze eindopdracht sluit inhoudelijk aan bij de startopdracht. Elk domein wordt afgesloten met een eindproject waarin alle aangeboden stof uit het domein geïntegreerd aan bod komt. Het eindproject bestaat uit een doorlopende contextopgave met daarop aansluitende bronnen en afbeeldingen. Dit eindproject dient als extra voorbereiding op de formatieve domeintoets op 1F-niveau.

Specificaties

Auteur Heebels, S.
ISBN/EAN 9789491699429
Druk 1
€ 19,55

Artikelomschrijving

STARTREKENEN 1F is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs, de onderbouw van het vmbo en voor mbo-studenten die een rekenachterstand hebben opgelopen. Het betreft een toegankelijke en overzichtelijke methode met beknopte theorie, duidelijke voorbeelden en gevarieerde opdrachten. De methode bevat veel herkenbare contexten en functionele afbeeldingen. STARTREKENEN 1F DEEL B Startrekenen 1F behandelt de vier rekendomeinen op referentieniveau 1F met veel contextopgaven en bestaat uit twee leerwerkboeken. In Deel B komen de domeinen Meten & meetkunde en Verbanden aan bod. Zowel de theorie als de opdrachten zijn kort en in begrijpelijke taal geformuleerd. De theorie wordt ondersteund met duidelijke illustraties uit de dagelijkse praktijk van de student of leerling. STRUCTUUR Elk hoofdstuk in Startrekenen 1F, deel B heeft dezelfde structuur: 1. Het hoofdstuk begint met een laagdrempelige startopdracht die een goed beeld geeft van het niveau van de student of leerling en zijn voorkennis van het onderwerp activeert. 2. Daarna maakt de student leerling opdrachten per onderwerp, ondersteund door heldere theorieblokken en bijpassende voorbeelden. De opdrachten bestaan enerzijds uit ?kale? rekenopgaven om de basisvaardigheden rekenen te trainen, en anderzijds uit contextopgaven waarbij de leerling leert een oplossingsstrategie te ontwikkelen en te reflecteren op de behandelde stof. 3. Elk hoofdstuk sluit af met een uitdagende eindopdracht. Het onderwerp van deze eindopdracht sluit inhoudelijk aan bij de startopdracht. Elk domein wordt afgesloten met een eindproject waarin alle aangeboden stof uit het domein geïntegreerd aan bod komt. Het eindproject bestaat uit een doorlopende contextopgave met daarop aansluitende bronnen en afbeeldingen. Dit eindproject dient als extra voorbereiding op de formatieve domeintoets op 1F-niveau.

Specificaties

Auteur Heebels, S.
ISBN/EAN 9789491699429
Druk 1