Startrekenen vooraf leerwerkboek deel a+b

Lugten, I.

9789491699870 - Startrekenen vooraf leerwerkboek deel a+b

Artikelomschrijving

STARTREKENEN VOORAF - OP WEG NAAR 1F is een rekenmethode voor leerlingen van 12 jaar en ouder die rekenen onder 1F-niveau. De methode is gericht op leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen of studenten met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet onderwijs, entreeopleidingen en het mbo. VERANTWOORDING De leerlijn in Startrekenen Vooraf is onder andere gebaseerd op de Passende Perspectieven van het SLO en op de kerndoelen voor het vso met het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. In het begin van elk hoofdstuk ligt de nadruk op begripsvorming aan de hand van herkenbare situaties. Daarna worden leerlingen of studenten met behulp van ondersteunende modellen begeleid naar formeel rekenen. Tot slot oefenen ze met het toepassen van de rekenvaardigheid in contextopdrachten. In de laatste paragraaf van elk hoofdstuk komt het gebruik van de rekenmachine aan bod. INHOUD VAN DE LEERWERKBOEKEN Startrekenen Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken met in totaal 16 hoofdstukken: DEEL A 1. Getallen 2. Optellen 3. Aftrekken 4. Vermenigvuldigen 5. Delen 6. Geld 7. Decimale getallen DEEL B 8. Breuken 9. Procenten 10. Meten 11. Oppervlakte 12. Inhoud 13. Gewicht 14. Tijd en temperatuur 15. Figuren en kaarten 16. Tabellen en diagrammen Leerlingen die bij bepaalde onderwerpen extra ondersteuning nodig hebben of voor wie het niveau van Startrekenen Vooraf nog iets te hoog ligt kunnen terecht in het nieuwe leerwerkboek Startrekenen Instap. STRUCTUUR VAN DE HOOFDSTUKKEN Elk hoofdstuk in Startrekenen Vooraf is op dezelfde wijze opgebouwd: ? een startopdracht waarin voorkennis over de rekenvaardigheid wordt geactiveerd; ? uitleg met zeer beknopte theorie en een uitgewerkte voorbeeldopgave; ? opdrachten waarin de leerling de rekenvaardigheid eerst in stappen uitvoert en daarna zelfstandig;

Specificaties

Auteur Lugten, I.
ISBN/EAN 9789491699870
Druk 1
€ 30,35

Artikelomschrijving

STARTREKENEN VOORAF - OP WEG NAAR 1F is een rekenmethode voor leerlingen van 12 jaar en ouder die rekenen onder 1F-niveau. De methode is gericht op leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen of studenten met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet onderwijs, entreeopleidingen en het mbo. VERANTWOORDING De leerlijn in Startrekenen Vooraf is onder andere gebaseerd op de Passende Perspectieven van het SLO en op de kerndoelen voor het vso met het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. In het begin van elk hoofdstuk ligt de nadruk op begripsvorming aan de hand van herkenbare situaties. Daarna worden leerlingen of studenten met behulp van ondersteunende modellen begeleid naar formeel rekenen. Tot slot oefenen ze met het toepassen van de rekenvaardigheid in contextopdrachten. In de laatste paragraaf van elk hoofdstuk komt het gebruik van de rekenmachine aan bod. INHOUD VAN DE LEERWERKBOEKEN Startrekenen Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken met in totaal 16 hoofdstukken: DEEL A 1. Getallen 2. Optellen 3. Aftrekken 4. Vermenigvuldigen 5. Delen 6. Geld 7. Decimale getallen DEEL B 8. Breuken 9. Procenten 10. Meten 11. Oppervlakte 12. Inhoud 13. Gewicht 14. Tijd en temperatuur 15. Figuren en kaarten 16. Tabellen en diagrammen Leerlingen die bij bepaalde onderwerpen extra ondersteuning nodig hebben of voor wie het niveau van Startrekenen Vooraf nog iets te hoog ligt kunnen terecht in het nieuwe leerwerkboek Startrekenen Instap. STRUCTUUR VAN DE HOOFDSTUKKEN Elk hoofdstuk in Startrekenen Vooraf is op dezelfde wijze opgebouwd: ? een startopdracht waarin voorkennis over de rekenvaardigheid wordt geactiveerd; ? uitleg met zeer beknopte theorie en een uitgewerkte voorbeeldopgave; ? opdrachten waarin de leerling de rekenvaardigheid eerst in stappen uitvoert en daarna zelfstandig;

Specificaties

Auteur Lugten, I.
ISBN/EAN 9789491699870
Druk 1