Formulieren

Op deze pagina staan diverse bestanden om te downloaden. Alle bestanden zijn opgemaakt in PDF-formaat. Hiervoor is Acrobat-reader nodig. Nog geen Adobe-reader geinstalleerd? Klik hier om Adobe Reader op te halen.


Leveringsvoorwaarden regeling gratis schoolboeken
In onze leveringsvoorwaarden lees je precies waar je aan toe bent als je boeken bij Van Dijk Educatie bestelt en je school onder de regeling gratis schoolboeken valt.


Leveringsvoorwaarden
In onze leveringsvoorwaarden lees je precies waar je aan toe bent als je boeken bij Van Dijk Educatie bestelt.


Werkgever betaalt
Door middel van dit formulier geef je aan dat je werkgever de factuur van je bestelling gaat betalen.


Aanvraagformulier onderwijskundige overplaatsing MBO
Heb je vanwege een verandering van profiel of klas andere boeken nodig? Dan kun je de regeling 'Onderwijskundige overplaatsing' aanvragen. Hierbij wordt het bedrag voor de gehuurde boeken van je tweede bestelling volledig vergoed. Je kunt hier het aanvraagformulier 'onderwijskundige overplaatsing' downloaden.

Let op: dit formulier is alleen voor MBO-studenten


Machtiging automatische incasso
Wil je je bestelling betalen via een automatische incasso, dan heeft Van Dijk Educatie een handtekening van de rekeninghouder nodig. Print hier het formulier.


Schadeformulier regeling 'vervanging bij schade of diefstal'
Als je bij je bestelling de 'regeling vervanging bij schade of diefstal' hebt afgesloten, kun je dit formulier gebruiken om schade te melden die buiten jouw schuld om is ontstaan.


Bijzondere huurvoorwaarden tablet
Bijzondere huurvoorwaarden tablet