Beoordeling van gemeenten financiële verdiepingsonderzoeken en bestuurskrachtmetingen

Prijs: € 19,90
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Het meten van wat gemeentebesturen terecht brengen van hun ambities en opgaven is een actueel thema. Deze bestuurskrachtmeting wint bij herhaling aan kracht want zo kan continu spiegelen en verbeteren...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Het meten van wat gemeentebesturen terecht brengen van hun ambities en opgaven is een actueel thema. Deze bestuurskrachtmeting wint bij herhaling aan kracht want zo kan continu spiegelen en verbeteren mogelijk worden. In een regio in het land vond inmiddels een tweede bestuurskrachtmeting plaats. Tegelijkertijd heeft het provinciebestuur een financiële quick scan uitgevoerd naar de financiële positie van gemeenten. Daardoor is de financiële en bestuurlijke kracht van gemeenten in samenhang te bekijken. De (financiële) quick scans, ook wel financieel verdiepingsonderzoeken genoemd, illustreren de nieuwe invulling van het provinciaal financieel toezicht op gemeenten. De rijksoverheid geeft gemeentebesturen door middel van decentralisatie van taken meer verantwoordelijkheden. Doordat de samenleving complexer wordt en gemeenten opereren in een risicosamenleving vol onzekerheid en onvoorspelbaarheid lopen gemeentebesturen ook meer risicos. Het nieuwe provinciaal toezicht richt zich daarom niet meer uitsluitend op de kale cijfers van de gemeentebegroting maar ook op risicomanagement en de processen eronder. Het gaat niet alleen om rekenmodellen maar ook om het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit boek geeft de opzet, kwaliteit en betekenis van bestuurskrachtmetingen en financiële verdiepingsonderzoeken weer. Ook wordt ingegaan op de verbinding tussen beide instrumenten. En, betekent een goede financiële positie ook een goede bestuurskracht? Het boek is bestemd voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen, griffiers, overige gemeenteambtenaren, adviseurs en anderen met interesse in lokaal bestuur, zoals provinciebestuurders, toezichthouders, en studenten bestuurskunde, overheidsmanagement en financieel management. Het is ook interessant voor betrokkenen bij de lokale rekenkamer(functie). De auteurs: drs. J. (Jean) M.L.R. Schutgens is bestuurskundig adviseur en tot voor kort gemeentesecretaris van Landgraaf; A. (Anke
Uitgever Eburon uitgeverij bv
Druk 1
ISBN/EAN 9789059722842
Auteur Schutgens, J. Maessen, A. Korsten, A.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: