Het communicatieplan

Prijs: € 23,99
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Het communicatieplan:Opzet en uitvoering in 8 stappenCommunicatie is een van de belangrijkste managementinstrumentenom de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. De visie vande organisati...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Het communicatieplan:Opzet en uitvoering in 8 stappenCommunicatie is een van de belangrijkste managementinstrumentenom de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. De visie vande organisatie, zoals neergelegd in het mission statement, vormt daarbijhet uitgangspunt. Communicatie vereist naast visie ook vakkennis,creativiteit en flexibiliteit. Een planmatige aanpak is bij dit alles eeneerste vereiste. Zonder een heldere visie en een duidelijk plan van aanpakis communicatie minder effectief en de kans op mislukken groot.In Het Communicatieplan: Opzet en uitvoering in 8 stappen vormen deacht basisstappen de rode draad voor het opzetten van communicatiebeleidén voor de uitvoering van de dagelijkse communicatieactiviteiten.Over de auteurDrs. Marten Waardenburg (1948) is als communicatiemanager werkzaambij de SFB Verzekeringsgroep N.V. in Amsterdam. Hij is sinds velejaren als docent, auteur en examinator betrokken bij verschillende communicatieopleidingenen -examens. Daarnaast is hij hoofdredacteur vande Communicatiedesk, redacteur van Communicatiesignalen en auteurvan verschillende Communicatiememo's en andere boeken op hetgebied van communicatie.
Uitgever Boom uitgevers Amsterdam
Druk 1
ISBN/EAN 9789026730108
Auteur Waardenburg, M.
Vakken Algemeen

Anderen bestelden ook: