Daders over cameratoezicht

Prijs: € 29,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Cameratoezicht heeft ook in Nederland een hoge vlucht genomen. Veel gemeenten gebruiken camera's bij het veiliger maken van bijvoorbeeld uitgaansgebieden en andere risicoplekken. Verondersteld wordt dat de inzet van camera's preventief helpt het aantal delicten in een gebied terug te dringen, omdat de (zichtbare) aanwezigheid van camera's potentiële daders zou afschrikken. In dit onderzoek wordt nagegaan of deze veronderstelling klopt en zo ja, welk type dader zich laat afschrikken. Daartoe zijn interviews gehouden met 42 (potentiële) daders, variërend van gedetineerde veelplegers tot risicojongeren. Zij schetsen een divers beeld van hun ervaringen met cameratoezicht, hun kennis over camera's, de verwachtingen over de effectiviteit en de invloed op hun handelen. Het onderzoek laat zien dat het bij de besluitvorming over de invoering of voortzetting van cameratoezicht belangrijk is rekening te houden met het type daders dat voor veiligheidsproblemen zorgt en niet alleen met de problemen zelf. Preventie werkt alleen bij professionele of berekenende daders en niet bij impulsieve of onverschillige daders. I
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035245808
Auteur Schijndel, A. van Schreijenberg, A. Homburg, G.H.J. Dekkers, S.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: