Diversiteit in loopbanen over (on)gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Prijs: € 34,45
Verwachte levertijd: 5 werkdagen

Omschrijving

Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen gele- verd om de kansen op werk van diverse groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige parti- cipatie op de arbeidsmarkt van kansengroepen zo...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen gele- verd om de kansen op werk van diverse groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige parti- cipatie op de arbeidsmarkt van kansengroepen zoals vrouwen, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen met een arbeidshandicap. Hoewel het vergro- ten van kansen om werk te hebben en te behouden een belangrijke eerste stap is, is het niet voldoende om over gelijke kansen op de arbeidsmarkt te kunnen spreken. Hiervoor moeten kansengroepen ook evenveel kans hebben op jobs die kwalitatief goed zijn. Gelijke kan- sen op de arbeidsmarkt draait met andere woorden om meer dan gelijke kansen op werk. Het gaat ook om gelijke kansen in werk.
In dit boek brengen we een systematische en uit- gebreide bespreking van de kwaliteit van jobs en loop- banen van verschillende kansengroepen. In afzon- derlijke hoofdstukken bestuderen we de invloed van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, het hebben van een handicap, scholingsgraad, gezinssituatie, finan- ciële draagkracht en persoonlijkheid. Het boek brengt niet alleen feiten en cijfers samen uit internationale en nationale studies, het geeft ook voor iedere groep een genuanceerd overzicht van factoren die bijdragen tot hun moeilijkere situatie in werk. We staan daarbij niet enkel stil bij discriminerende processen en reële be- perkingen, maar hebben ook aandacht voor processen die de werkende kunnen helpen om positieve door- groeikansen te realiseren.

KOEN VAN LAER, MARIJKE VERBRUGGEN en MADDY JANSSENS zijn werkzaam aan de Onderzoeks- groep Personeel en Organisatie van de Faculteit Economie en Bedrijfs- wetenschappen van de K.U.Leuven.
KOEN VAN LAER, doctoraatstudent, onderzoekt de werkervaringen van mensen van allochtone afkomst.
MARIJKE VERBRUGGEN, docent, doet onderzoek naar loopbaanervaringen en -ondersteuningsnoden.


MADDY JANSSENS, gewoon hoogleraar, heeft jarenlange onderzoekservaring rond diversiteit en inclusie van minderheden op de we
Uitgever Acco
Druk 1
ISBN/EAN 9789033484568
Auteur Laer, k. van, verbruggen, m., janssens, m.
Vakken handel en verkoop

Anderen bestelden ook: