Doordenken leerboek

Prijs: € 21,90
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Kennis maken met filosofie Doordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Doordenken kan met name zinvol...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Kennis maken met filosofie Doordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Doordenken kan met name zinvol gebruikt worden op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden binnen het tweede fase onderwijs. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en verantwoordelijk handelen. Leerboek en werkboek Voor de leerlingen is er een leerboek en een werkboek. Het werkboek volgt het leerboek op de voet met verwerkingsopdrachten. Die opdrachten zijn verschillend van aard: de ene keer gaat het om het reproduceren van kennis, de andere keer worden leerlingen uitgedaagd kritisch na te denken en door te denken. Daarnaast bestaat ruimte voor het voeren van een discussie of een socratisch gesprek. Docentenboek Het docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: antwoorden op vragen die mikken op een eenduidig antwoord door de leerling, antwoordsuggesties bij vragen met een wat meer open karakter, toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en toetsvragen. Inhoud Doordenken hst 1 Wat is filosofie? par. 1 Filosoferen: doordenken! par. 2 Gewone vragen en filosofische vragen par. 3 Aanleidingen om te filosoferen par. 4 Waarom filosoferen? par. 5 Samen filosoferen par. 6 Filosofie en levensbeschouwing Begrippen bij hoofdstuk 1 hst 2 Wat is de mens? par. 1 Wat is een mensbeeld? par. 2 Ontstaan van het westers mensbeeld par. 3 Lichaam en geest par. 4 Mens en dier par. 5 Mensen: vrienden of vijanden van elkaar? par. 6 Vrijheid en determinisme Begrippen bij hoofdstuk 2 hst 3 Over goed en kwaad par. 1 Goed en kwaad par. 2 Normen en waarden par. 3 De gouden regel par. 4 Wat is een de
Uitgever Damon Educatie
Druk 1
ISBN/EAN 9789460360732
Auteur Laar, J. van de
Vakken Filosofie

Anderen bestelden ook: