Driehoeken:overleg en verhoud.

Prijs: € 36,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Driehoeken: overleg en verhoudingen De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap b...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Driehoeken: overleg en verhoudingen De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Deze studie beschrijft belangrijke ontwikkelingen in het driehoeksoverleg tussen burgemeester(s), de (hoofd)- officier van justitie en de politiechef. Het driehoeksoverleg is begonnen als lokaal overleg ten tijde van de rijksen gemeentepolitie en is inmiddels uitgegroeid tot een wettelijk verankerd instituut. Door de introductie van regionale politie (Politiewet 1993) kreeg het driehoeksoverleg verschillende gedaantes: gemeentelijk, intergemeentelijk en regionaal. Er werd gezocht naar een balans tussen decentraal driehoeksoverleg met slechts één of enkele burgemeesters en gedeconcentreerde overleggen met een groter aantal burgemeesters aan tafel. De facto centraliseert het driehoeksoverleg steeds meer. Vanwege de beheers- en beleidsruimte bestaat op een hoger schaalniveau, vaak een politiedistrict, meer vrije ruimte om te besturen. Na een terugblik op de periode van 1980 tot en met 2012 wordt gekeken hoe het driehoeksoverleg kan worden geplaatst in de huidige ontwikkelingen. Bij de start van de Nationale Politie (Politiewet 2012) schuren de verhoudingen in het driehoeksoverleg. Er bestaan politiek-bestuurlijke twijfels over de lokale politieprestaties, mede omdat de politie op een hoger schaalniveau lijkt te denken en te handelen. Door het verbeterde bestuurlijke veiligheidsbeleid zijn burgemeesters echter in staat om krachtig invulling te geven aan hun gezagsuitoe
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246966
Auteur Torre, E.J. van der Torre-Eilert, T.B.W.M. van der
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: