Ethiek in beweging

Prijs: € 32,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Wat verstaan we onder bewegen? Hoe kijken we naar menselijk bewegen? Wat mag en wat mag niet? Wat hebben bewegen, sport en ethiek eigenlijk met elkaar te maken? Binnen onderwijs, sport en gezondheidss...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Wat verstaan we onder bewegen? Hoe kijken we naar menselijk bewegen? Wat mag en wat mag niet? Wat hebben bewegen, sport en ethiek eigenlijk met elkaar te maken? Binnen onderwijs, sport en gezondheidssector is er sprake van beïnvloeding van bewegen. Bewegen is gevat in een kader van waarden en bezinning op dergelijke waarden is belangrijk. Vandaar dit boek. Ethiek in beweging belicht het menselijk bewegen vanuit meerdere invalshoeken. Het eerste deel behandelt de opvattingen die ten grondslag liggen aan bewegingsconcepten. In het tweede deel laten de auteurs zien dat bewegen gevat is in een kader van waarden: moraal en ethiek. Ze geven aan hoe over waarden gedacht kan worden en hoe bepalend reglementen en instituties (kunnen) zijn. Er wordt ingegaan op de vraag hoe waarden doorwerken in specifieke bewegingssituaties en hoe ze daarin tot expressie komen. Vanuit deze waardenverheldering bespreken de auteurs een creatieve wijze van omgaan met waarden en normen binnen bewegingssituaties, zowel uit het oogpunt van de beweger als van degene die bewegingssituaties arrangeert. In het derde deel wordt een aantal beroepscodes in kaart gebracht, codes die kunnen worden beschouwd als bakens voor de omgang in sport- en bewegingssituaties, maar die er ook zijn om eventuele misstanden en overtredingen te voorkomen. Ethiek in beweging is primair geschreven voor studenten van lerarenopleidingen, de sport-, management- en gezondheidsopleidingen aan de ALOs en Sporthogescholen, de leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs van de PABO en voor professionele trainers en coaches in opleiding. De uitgave sluit aan bij competentiegericht leren en opleiden. Ieder hoofdstuk is voorzien van een casus, één of meer stellingen en diverse vragen, zodat studenten zowel zelfstandig als in groepen aan de slag kunnen. Het boek is daarnaast zeker ook interessant voor professionals en geïnteresseerden die betrokken zijn bij waarde(n)vol bewegen binnen het onderwijs, de sport en de
Uitgever Van Gorcum & Comp. bv
Druk 3
ISBN/EAN 9789023240648
Auteur Bax, H.
Vakken Levensbeschouwing
Verzorging
Bewegen en sport
Lichamelijke opvoeding

Anderen bestelden ook: