Handboek katholieke medische ethiek verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief

Prijs: € 49,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Handboek Katholieke Medische Ethiek - Kardinaal dr. Wim Eijk e.a. (Red.) Moderne medische technieken en behandelingsmogelijkheden zijn voortdurend in ontwikkeling en lijken vandaag de dag hun grenzen...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Handboek Katholieke Medische Ethiek - Kardinaal dr. Wim Eijk e.a. (Red.) Moderne medische technieken en behandelingsmogelijkheden zijn voortdurend in ontwikkeling en lijken vandaag de dag hun grenzen nog lang niet te hebben bereikt. Wat zijn daarvan de morele consequenties en waar liggen de beperkingen, vragen vele werkers in de gezondheidszorg, beoefenaars van biomedische wetenschappen, geestelijk verzorgers en ook patiƫnten zich af? Vanuit hun expertise op medisch en ethisch gebied, en vanuit de praktijk van de medische zorg, reiken de auteurs van het Handboek Katholieke Medische Ethiek bij deze vragen de helpende hand. Met oog voor de nieuwste ontwikkelingen komen vele actuele kwesties ter sprake, die overzichtelijk zijn ingedeeld naar de levensfasen waarin men te maken krijgt met medisch-ethische vragen en dilemmas. In het licht van de leer van de Katholieke Kerk worden telkens beargumenteerde antwoorden gegeven, die eveneens inspelen op de grote behoefte bij katholieke werkers in de gezondheidszorg aan inspiratiebronnen voor hun zorgvisie en eigen spiritualiteit. Redactie: Mgr. dr. Wim Eijk is arts en werd in 1985 tot priester gewijd. Hij promoveerde aan de medische faculteit van de Universiteit Leiden op een onderzoek naar euthanasie en aan de Pauselijke Universiteit van St.Thomas van Aquino te Rome op een onderzoek naar genmodicificatie bij de mens. Wim Eijk is aartsbisschop van Utrecht en referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse bisschoppenconferentie. Dr. Lambert J.M. Hendriks is docent filosofische ethiek en moraaltheologie, en tevens vice-rector van het Grootseminarie Rolduc. Hij werd in 2002 tot priester gewijd en promoveerde aan het Johannes Paulus II-instituut te Rome op de structuur van het menselijk handelen volgens Thomas van Aquino. Dr. J.A. Raymakers is arts, internist in ruste en was als zodanig werkzaam in het Univeritair Medisch Centrum Utrecht. Hij is sinds 2005 secretaris van d
Uitgever Uitgeverij Parthenon
Druk 1
ISBN/EAN 9789079578115
Vakken zorg en welzijn breed

Anderen bestelden ook: