Heterdaardkracht

Prijs: € 33,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Geïnspireerd door het onderzoek 'Meer heterdaadkracht, aanhoudend in de buurt' van de Politieacademie worden in 2010 door de politie Haaglanden twee pilotprojecten heterdaadkracht gestart: één in de Schilderswijk en één in het winkelgebied Leyweg. De kern van het concept 'heterdaadkracht' is dat burgers en ondernemers misdrijven die zij waarnemen vaker en eerder bij de politie melden en dat de politie daar vervolgens zo snel mogelijk op reageert. In dit boek vindt u de resultaten van een evaluatie van de beide pilotprojecten door DSP-groep. De evaluatie laat zien dat het vergroten van de meldingsbereidheid een proces van lange adem is. Continuïteit van de inzet van de politie en een goede samenwerking met de gemeente zijn daarbij belangrijke voorwaarden voor succes. In de Schilderswijk valt het project door personele wisselingen tijdelijk stil en blijkt het voor de nieuwe projectleider niet eenvoudig de draad weer op te pakken. Ook de samenwerking met de gemeente blijft beperkt. Het feit dat de Schilderswijk een krachtwijk is, lijkt samenwerking te bemoeilijken: door de veelheid van initiatieven op het gebi
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246805
Auteur Dijk, B. van Terpstra, Jan Hulshof, P.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: