Interventies in de opsporing

Prijs: € 36,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. De politie besteedt veel aandacht aan het verbeteren van haar primaire processen, waarbij vooral wordt gekeken naar de structuur of het proces om een verbetering door te voeren. Hierbij spelen overtuigingen van wat goed is vaak een belangrijkere rol dan onderbouwde feiten. De leiding heeft bijvoorbeeld de overtuiging dat centralisatie van een functionaliteit of het toevoegen van een processtap zal bijdragen aan de prestaties van de organisatie. Het ontbreekt dan aan inzicht in de afhankelijkheden met andere factoren en een goede onderbouwing van de te verwachten effecten op het primaire proces. Er is daarom behoefte aan meer inzicht in de effecten van bepaalde veranderingen. In deze studie onderzoeken de auteurs drie veelbelovende interventies op hun effecten op de kwaliteit en effectiviteit van het opsporingsproces, te weten: 1. het verbeteren van het aangifteproces; 2. het verbeteren van het screenen en prioriteren; 3. het vergroten van de opsporingscapaciteit. Iedere veelbelovende interventie is in een ander district geoperationaliseerd en geïmplementeerd. De auteurs beschrijven de mate waarin de int
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246997
Auteur Kouwenhoven, R.M. Moree, R.J. Beers, P. van
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: