Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk deel 2

Prijs: € 67,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk Deel 2: organiseren, begeleiden, leiderschap Het grote succes van deel 1 van het boek Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk (2010), toont aan dat...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk Deel 2: organiseren, begeleiden, leiderschap Het grote succes van deel 1 van het boek Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk (2010), toont aan dat er veel interesse is voor het 'nieuwe opleiden'. Opleiders zijn inmiddels bekend geraakt met termen als competentiegericht opleiden, leercirkels en STAMPPOT en hebben zich, gesteund door het boek en diverse cursussen, didactische vaardigheden eigen gemaakt. Het traditionele meester-gezel-model is definitief ingeruild voor een gericht en geƫxpliciteerd proces van training, begeleiding en coaching. Naast didactische taken verricht de opleider een groot aantal andere taken. In dit tweede deel van Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk: organiseren, begeleiden, leiderschap staan deze 'niet-didactische' taken centraal. Het gaat hierbij onder meer om het selecteren en begeleiden van aios, leiding geven aan de opleidersgroep, samenwerken binnen de instelling en de OOR en zorgdragen voor een kwalitatief goede opleiding. Kortom: taken die vaak leiden tot (ver)zuchten. Dit boek wil de opleider handvatten geven bij het uitvoeren van de 'niet-didactische' taken. Het wil daarbij niet alleen praktische informatie geven, maar ook inzicht in het hoe en waarom van het continue proces van verandering. Dit inzicht helpt de opleider om zijn taak beter te verrichten. Waar mogelijk is de inhoud gebaseerd op onderzoek, verder op ervaring en altijd binnen de wettelijke kaders. In Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk deel 2: organiseren, begeleiden, leiderschap is gekozen voor een vaste en herkenbare hoofdstukstructuur. Ieder hoofdstuk opent met leerdoelen die worden opgevolgd door een herkenbare casus. Daarna is ruim aandacht voor achtergronden en theorie maar ook voor adviezen voor de praktijk. Een informatief boek voor opleiders en leden van opleidersgroepen, m
Uitgever Prelum Uitgevers
Druk 1
ISBN/EAN 9789085621164
Auteur Onbekend
Vakken zorg en welzijn breed

Anderen bestelden ook: