Lokale politiek over politie

Prijs: € 36,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zow...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Veel recent onderzoek leert dat de invloed van de lokale politiek op de politie beperkt is. Er wordt uitvoerig over de ingeschatte invloedspositie van de gemeenteraad gerapporteerd op basis van onderzoek onder sleutelfiguren bij bestuur, justitie en politie. In deze studie komen de raadsleden zelf aan het woord. Wat vinden zij van het functioneren van de politie? Hoe beoordelen ze de verschillende elementen van politiezorg? Hoe trachten ze invloed uit te oefenen op de politie en hoe beoordelen ze de effectieve ruimte hiervoor? In totaal hebben ruim 600 raadsleden een vragenlijst ingevuld. Daarmee is een goed beeld verkregen over de opvattingen van de lokale politiek in gemeenten met maximaal 100.000 inwoners over veiligheid en politie. Het onderzoek levert een genuanceerd beeld op. Raadsleden zijn redelijk tevreden over het functioneren van de politie in hun gemeente: ze geven die een dikke 6. De tevredenheid schuilt vooral in waardering voor lokale politiemensen: hun kennis, presentatie en actiegerichtheid. Twijfels zijn er over de aanpak van belangrijke dossiers, zoals jeugdoverlast en -criminaliteit. Gemeenteraadsleden maken zich zorgen over de vele ontwikkelingen die de lokale inzetbaarheid van de politie en de zeggenschap van het lokale bestuur daarover beperken. Ze maken zich zorgen over de invloed van opgelegde prestatieafspraken en over de centralisatie. Een meerderheid verlangt dan ook (terug) n
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035244573
Auteur Torre-Eilert, T.B.W.M. van der Bergsma, H. Duin, M.J. van
Vakken Geschiedenis en Staatsinrichting

Anderen bestelden ook: