Maatwerk In Overleg

Prijs: € 22,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Uitgave in samenwerking met Stichting Management Studies In de afgelopen decennia zijn de arbeidsverhoudingen, ondernemingen en medewerkers ingrijpend veranderd. Dat geldt in veel mindere mate voor t...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Uitgave in samenwerking met Stichting Management Studies In de afgelopen decennia zijn de arbeidsverhoudingen, ondernemingen en medewerkers ingrijpend veranderd. Dat geldt in veel mindere mate voor traditionele overlegvormen, zoals het overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad. Het is dan ook vraag of deze overlegvormen in de huidige situatie nog wel voldoen. Nieuwe vormen van overleg lijken noodzakelijk om tegemoet te komen aan de nog altijd toenemende eisen van kwaliteit, flexibiliteit en individualisering. Maatwerk in overleg is gebaseerd op onderzoek in dertien grote vooraanstaande Nederlandse ondernemingen. Het biedt u inzicht in de veranderingen die al hebben plaatsgevonden. Daarnaast schetsen de auteurs een beeld van de moderne onderneming en haar medewerkers. Daaruit blijkt dat zowel management als medewerkers op zoek zijn naar nieuwe vormen van overleg, die beter aansluiten bij hun eigen specifieke bedrijfssituaties. Meer dan voorheen wordt gezocht naar maatwerkoplossingen die passen bij de eigen cultuur. Dat is echter geen gemakkelijke opgave en het succes ervan hangt af van ondernemingskenmerken, de samenstelling van het personeelsbestand en met name ook de opstelling van de betrokkenen. Goodijk en Sorge komen tot een aantal interessante conclusies en aanbevelingen. Zo kunnen nieuwe vormen van overleg het beste gekozen worden aan de hand van specifieke 'weegfactoren'. Van belang is verder dat er sprake is van elkaar versterkende overlegvormen, die zo goed mogelijk geïntegreerd worden in de reguliere bedrijfsprocessen. Het meest succesvol blijken maatwerkvormen die in goed overleg tussen management en werknemersvertegenwoordigers tot stand komen. Maatwerk in overleg dus. Rienk Goodijk is bijzonder hoogleraar Interne Arbeidsverhoudingen en Corporate Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt tevens als senior adviseur bij GITP International. Hij heeft inmiddels vele publicaties op het gebied van onderneming
Uitgever Van Gorcum & Comp. bv
Druk 1
ISBN/EAN 9789023241362
Auteur Goodijk, R.Sorge, A.M.
Vakken handel en verkoop

Anderen bestelden ook: