Managen Van Projecten

Prijs: € 34,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

DAVID BODDY Het managen van projecten Het managen van projecten behandelt alle mogelijke vormen van organisatieverandering. Het richt zich in het bijzonder op projectteams, aangezien deze een essentië...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

DAVID BODDY Het managen van projecten Het managen van projecten behandelt alle mogelijke vormen van organisatieverandering. Het richt zich in het bijzonder op projectteams, aangezien deze een essentiële rol spelen bij het effectief implementeren van dergelijke projecten. Het boek is bijzonder geschikt voor degenen die project- of verandermanagement tot onderwerp van hun studie hebben gekozen en een waardevolle gids voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het managen van een veranderingsproject. Het doel is om hen die verantwoordelijk zijn voor het vormen en managen van een projectteam meer vertrouwen en kundigheid te bieden bij het verwerven van inzicht in de menselijke aspecten van verandering. Dit boek is geschikt voor cursussen in projectmanagement en voor cursussen in strategisch, verander- en innovatiemanagement. Belangrijkste onderwerpen van het boek - Het beschouwt projectmanagement vanuit Het perspectief van organisatorisch gedrag en vormt zodoende een aanvulling op conventionele benaderingen, door de nadruk te leggen op formele methodes en procedures. Het concentreert zich op de menselijke aspecten van Het managen van projecten en projectteams. - De auteur baseert zijn ideeën en theorieën op eigen onderzoek en ervaringen van en met mensen uit de praktijk, en brengt op deze manier theorie en praktijk met elkaar in verband. - Elk hoofdstuk begint met een korte inleidende paragraaf die uitmondt in leerdoelen. Het vervolgt met een casestudy en daarbij behorende vragen, en besluit met aanbevolen en geraadpleegde literatuur. Dit biedt een gestructureerde leermethode en gelegenheid tot Het beoordelen van de eigen vorderingen. Het moedigt lezers ook aan om zich actief met Het studiemateriaal bezig te houden. - De notitieblokken die door Het hele boek in de tekst geïntegreerd zijn moedigen lezers aan om de behandelde onderwerpen met hun eigen ervaring of die van hun organisatie in verband te brengen. David Boddy is wetenschappelijk onderz
Uitgever Pearson Edu.Nederlandstalig via CB
Druk 1
ISBN/EAN 9789043007108
Auteur Boddy
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: