Markt, staat en samenleving

Prijs: € 29,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

inhoudsopgave - 8[-]samenvatting - 12[-]ten geleide - 20[-]1 van marktwerking naar maatschappelijkeordening - 22[-] 1.1 inleiding - 22[-] 1.2 opkomst van het marktwerkingsbeleid - 26[-] 1.3 vormen van...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

inhoudsopgave - 8[-]samenvatting - 12[-]ten geleide - 20[-]1 van marktwerking naar maatschappelijkeordening - 22[-] 1.1 inleiding - 22[-] 1.2 opkomst van het marktwerkingsbeleid - 26[-] 1.3 vormen van marktwerkingsbeleid - 29[-] 1.4 een breder perspectief: vragen van maatschappelijkeordening - 32[-] 1.5 vraagstelling, opzet en afbakening - 34[-]2 veranderingen in markt, overheid ensamenleving - 40[-] 2.1 inleiding - 40[-] 2.2 drie problematische begrippen: 'markt', 'overheid' en'samenleving' - 41[-] 2.3 de institutionele inbedding van markten - 42[-] 2.4 veranderingen in markt, overheid en samenleving - 45[-] 2.5 het maatschappelijk debat over de marktsamenleving - 56[-] 2.6 conclusie - 68[-]3 lessen uit de praktijk van het marktwerkingsbeleid - 72[-] 3.1 inleiding - 72[-] 3.1.1 de dubbele doelstelling van het marktwerkingsbeleid - 72[-] 3.1.2 de casestudies - 74[-] 3.2 institutionele vormgeving van markten - 77[-] 3.2.1 instituties en marktinstrumenten - 78[-] 3.2.2 aanbod - 79[-] 3.2.3 vraag - 80[-] 3.2.4 prijsvorming - 81[-] 3.3 maatschappelijke ordening: problemen voor publiekebelangen - 81[-] 3.3.1 de invloed van veel verschillende actoren - 83[-] 3.3.2 schaalproblemen - 89[-] 3.3.3 het dynamische en onzekere karakter van markten - 92[-] 3.4 conclusie: regieproblemen voor de overheid - 96[-] 3.4.1 kennis en informatie - 97[-] 3.4.2 normering - 98[-] 3.4.3 mogelijkheden tot sturing - 99[-]4 maatschappelijk ordenen als proces - 102[-] 4.1 inleiding - 102[-] 4.2 de substantiƫle strategie: drie normatievebenaderingen van maatschappelijkeordeningsvraagstukken - 103[-] 4.2.1 de benadering vanuit de markt - 104[-] 4.2.2 de benadering vanuit de overheid - 106[-] 4.2.3 de benadering vanuit de samenleving - 107[-] 4.3 beperkingen van de substantiƫle strategie - 108[-] 4.4 'publiek belang': een begrip dat inherent verbonden ismet discussie - 111[-] 4.4.1 pluralisme van overwegingen - 111[-] 4.4.2 'publiek' in meervoud - 115[-] 4.4.3 voorbij het doel-midd
Uitgever Amsterdam University Press
Druk 1
ISBN/EAN 9789089643612
Vakken Geschiedenis en Staatsinrichting

Anderen bestelden ook: