Van meld- naar aantoonplicht

Prijs: € 34,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. In deze rapportage worden zowel de technische als juridische mogelijkheden onderzocht om te komen tot een digitale aantoonplicht voor voetbalhooligans met een stadionverbod. De wet biedt de burgemeester de mogelijkheid tot het opleggen van een meldingsplicht aan voetbalhooligans. Dit houdt in dat iemand verplicht is om zich tijdens de wedstrijd te melden op een politiebureau. Men dacht hiermee de burgemeester een effectief middel te verschaffen om de naleving een stadionverbod af te dwingen, maar de praktijk is anders. De tijd die gemoeid is met het melden, is vaak te kort. De hooligan kan daardoor, nadat hij zich gemeld heeft, alsnog naar de wedstrijd. Een plicht om zich kort voor, tijdens en na de wedstrijd te melden, is echter te zwaar. De maatregel krijgt dan het karakter van een vrijheidsbenemende sanctie. En dat was nadrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever. Er doen zich meer problemen voor. Zo is in de provincie het enige politiebureau dat in de wijde omgeving van de voetbalstad in het weekend open is, vaak gelegen in de gemeente waar wordt gevoetbald. Indien de burgemeester een inwoner
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246782
Auteur Veen, C. Brouwer, J.G.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: