De mythe ontrafeld?

Prijs: € 35,65
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De mythe ontrafeld? De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimul...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De mythe ontrafeld? De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. In deze studie staat politieleiderschap centraal, een thema dat zich van oudsher in een grote belangstelling mag verheugen. Politieleiderschap wordt gezien als sleutel naar meer richting en zingeving in politieorganisatie en -werk. De School voor Politieleiderschap houdt zich structureel bezig met leiderschapsontwikkeling en het belang daarvan wordt in vrijwel ieder visiedocument van de politie onderstreept. In dat licht bezien is het opmerkelijk hoe weinig empirisch bekend is over dit thema. Het schaarse beschikbare empirisch onderzoek is vooral gebaseerd op meningen en oordelen, en niet op geobserveerd gedrag van politieleiders. (Politie)leiderschap behoudt mede daardoor zijn sterk mythische gehalte. Om de mythe toch wat te ontsluiten, zijn de auteurs in de bestaande literatuur op zoek gegaan naar kenmerken van 'goed' leiderschap en de factoren die dat bepalen. Met als nevenvraag in hoeverre het politievak bijzondere eisen stelt aan leiderschap, wat politieleiderschap tot een kunst of kunde sui generis zou maken. Wat goed (politie)leiderschap kenmerkt wordt overzichtelijk samengebracht en geordend in een beschrijvend 'model', opgebouwd uit vier hoofdcomponenten: de opdracht waarvoor een leider zich gesteld ziet, de omgeving waarmee rekening gehouden moet worden, de organisatie waar leiding aan gegeven moet worden en de individuele persoonskenmerken van de leider zelf. Aan he
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035245600
Auteur Landman, W. Brussen, M. Laan, F. van der
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: