Onder het oppervlak

Prijs: € 39,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. In 2005 heeft Politie & Wetenschap een eerste studie uitgebracht naar de toepassingspraktijk van preventief fouilleren in gemeenten die daarmee vooropliepen (Politiewetenschap 27). Daarin worden de verschillende toepassingsvormen en hun (meer)opbrengsten op korte en lange termijn belicht en wordt ingegaan op lastige afwegingen die daarbij aan de orde zijn. In deze nieuwe studie wordt opnieuw de balans opgemaakt: in welke richting heeft de toepassingspraktijk van preventief fouilleren zich (verder) ontwikkeld? Op welke schaal en wijze wordt het middel nu toegepast, hoe verloopt de discussie over het selectieve karakter en de mogelijke stigmatisering van gebieden en personen, en is er ook meer zicht op beoogde en verkregen opbrengsten? Het middel blijkt nog steeds enigszins controversieel, zowel wat betreft de effectiviteit als de (grenzen van) toelaatbaarheid. In de studie wordt dan ook, nogmaals, stilgestaan bij een aantal algemene overwegingen en kanttekeningen rond de wettelijke theorie en praktijk. Expliciete aandacht is er daarbij voor het evenredigheidsbeginsel en het verbod op willekeur. Selecties van
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035245433
Auteur Kuppens, Jos Bremmers, B. Brink, E. van den Ammerlaan, K. Ferwerda, H.B.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: